Goed technisch projectmanagement basis voor succes.

Een projectmanager die uw project zorgvuldig, kwalitatief goed, op tijd en binnen budget afrondt? De ervaren projectmanagers van ENGIE houden uw doelstelling, de planning en kosten strak in de hand en begeleiden het projectteam naar een eindresultaat dat staat. 

Ervaren, vakkundig technisch projectmanagement

Ieder project vraagt om andere kennis en vaardigheden van specifieke specialisten. De samenstelling en kennis van het projectteam zijn dan ook voor een groot deel bepalend voor het succes van uw project. Op basis van uw opdracht, brengen wij de meest geschikte en relevante professionals bij elkaar. Onze ervaren, vakkundige projectmanager stuurt hen tijdens het project aan. Deze technische projectmanager is de spil van uw project: hij bewaakt en communiceert over de voortgang en het budget, verdeelt taken en is uw aanspreekpunt. 

ENGIE Projectmanagement Way

ENGIE heeft een eigen standaard van methodieken en formats voor projectmanagement en risicobeheersing ontwikkeld, genaamd ENGIE Projectmanagement Way. Een onderscheidende methodiek die kritieke momenten in de voortgang van een project blootlegt, waardoor wij risico’s tijdig kunnen mitigeren. De ENGIE Projectmanagement Way stelt ons zo in staat projecten te beheersen voor een zo goed mogelijk resultaat, op tijd, binnen budget en volgens de gestelde kwaliteitseisen.

Projectmanagement van ENGIE voor de beste kwaliteit

Om de kwaliteit op te leveren die u verwacht, stellen onze projectmanagers voor uw project een kwaliteitsplan op. In de Project Start Up leggen we samen met u de doelstellingen, voorwaarden en aanpak vast. Tijdens het project bewaakt de projectmanager de gemaakte afspraken en voeren wij regelmatig kwaliteitscontroles uit. Ook stemt de projectmanager met u overwegingen met betrekking tot Total Cost of Ownership af: hij adviseert u over de gevolgen en het rendement van een investering op de lange termijn. Vanzelfsprekend informeert hij u doorlopend over de voortgang en tijdig over eventuele afwijkingen. Zo zijn we in staat op tijd bij te sturen en komt u nooit voor verrassingen te staan. 

Technisch projectmanagement volgens ENGIE

Met de ENGIE Projectmanagement Way verzekert u zich van:

 

Bekijk ook onze andere specialismen

 

Vind hier de ENGIE-
vestiging in uw buurt
Referenties