Road2Green is een integrale duurzaamheidsaudit op het gebied van energie, afval en water. Het is een concept van ENGIE en SUEZ, ontwikkeld om Nederlandse bedrijven te verduurzamen, in zowel ecologisch als economisch opzicht.  

Road2Green laat u zien hoe u een grote stap vooruit kunt zetten richting een duurzamere bedrijfsvoering en -huisvesting. Aan de hand van een integrale audit berekenen we voor uw organisatie het besparingspotentieel op het gebied van energie, water en afval. We helpen u met het aanscherpen van uw duurzame doelstellingen en ambities, en presenteren aan de hand van de audit concrete business cases, waarmee u op de korte en lange termijn kunt verduurzamen. Een verduurzaming die resulteert in significante milieubesparingen en een vermindering van de bedrijfskosten.

Van denken naar doen

Road2Green onderscheidt zich van andere adviesconcepten, door de directe vertaalslag naar de praktijk: wij implementeren onze aanbevelingen desgewenst direct in uw organisatie en processen.

Na het uitbrengen van het advies bepalen we samen met u welke business cases we als eerste realiseren. Ook in de implementatiefase behouden wij de coördinatie en spelen wij een belangrijke rol in de uitvoering van de projecten. Dit alles om ervoor te zorgen dat de organisatie ook echt de duurzaamheidsslag slaat die wij van tevoren gezamenlijk beoogden. Road2Green gaat dus verder dan alleen consultancy en een adviesrapport.

Bij zowel de audit als de implementatie spelen uw medewerkers een belangrijke rol en dragen ze bij aan de realisatie van de doelstellingen. Door draagvlak te creëren bij uw medewerkers wordt er in de hele organisatie gewerkt aan verduurzaming en besparingen. Vanuit onze kennis en ruime ervaring met dergelijke impactvolle trajecten en het succesvol betrekken van medewerkers ondersteunen we hier graag bij.

EEP en EED

Binnen de Road2Green-audit ligt een grote focus op energie-efficiency. De overheid verplicht grote bedrijven om elke vier jaar een EEP (Energie Efficiëntie Plan) of EED (Energy Efficiency Directive) uit te voeren, om de energetische situatie van de organisatie vast te stellen en eventueel benodigde maatregelen te treffen. Naast een integraal adviesrapport leveren wij met Road2Green ook een EEP- of EED-onderzoek op, dat bedrijven kunnen overleggen aan het bevoegd gezag of kunnen indienen in het kader van hun deelname aan de meerjarenafspraak (MJA3). 

Resultaten

Behalve compliancy realiseert u met Road2Green significante milieu- en kostenbesparingen en toont u interne en externe stakeholders dat de organisatie serieus invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer weten?

Wilt u weten wat Road2Green voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact
Brochure