Duurzaam energiegebruik dankzij slimme netten.

De komende jaren wordt het Nederlandse elektriciteitsnet gemoderniseerd. Het publieke net, het bedrijfsnet in het vrije domein en het particulier ontheffingsnet moeten meer elektriciteit transporteren. Bovendien moeten de netten beter geschikt zijn voor decentraal opgewekte energie. Een van de opgaven hierbij is het afstemmen van vraag en aanbod. ENGIE ontwikkelt Smart Grids (slimme netten) die het energietransport technisch en financieel optimaliseren.

Kennis en ervaring 

Hoe verduurzamen we ons energiegebruik en het elektriciteitsnet zelf? Dat zijn vragen waar energieproducenten en -afnemers zich de komende jaren steeds vaker over zullen buigen. ENGIE koppelt al jaren producenten van duurzame energie aan gebruikers. Met innovatieve automatisering en informatietechnologie maken we energiemanagement mogelijk en optimaliseren we energiestromen. Met onze kennis en ervaring op het gebied van Smart Grids dragen we bij aan de modernisering van de elektriciteitsnetten in Nederland.

ENGIE SMART GRIDS

Waarom ENGIE?

Wij zijn dé technische dienstverlener voor Smart Grids. Wat kunnen we voor u betekenen?

Lees alles over onze dienstverlening in de energieketen

 

Contact
Brochure Smart Grids