In tijden waarin veranderingen elkaar snel opvolgen is het als groot bedrijf van belang om risico’s snel te identificeren en adequaat te reageren. Het kwaliteitsmanagementsysteem dat al sinds 2018 gebruikt wordt voor de ISO9001 certificering helpt bij het in kaart brengen van risico’s en kansen. Dit zorgt ervoor dat wij verantwoord om blijven gaan met mens, milieu en omgeving door risico's snel op te pakken. Daarnaast biedt dit ook kansen. Snel inspelen op ontwikkelingen stelt ons in staat als bedrijf te groeien wanneer kansen zich voordoen.

Bedrijfsprocessen van hoge kwaliteit
Als groot bedrijf is het van belang heldere bedrijfsprocessen te gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening voor klanten zo hoog mogelijk te houden. Dit gebeurt door eenduidige, begrijpelijke en transparante procesbeschrijvingen te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.

Het ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem zorgt ervoor dat we dit volgens een gestructureerde manier doen. Samen met de proceseigenaren houden we grip op wat we in ons dagelijkse werk zien, van milieu tot en met mens. Met dat inzicht verbeteren we de kwaliteit van werk continu.

Risico’s en kansen in kaart
Een van de onderdelen van het managementsysteem is het faciliteren van medewerkers om constateringen te melden. Constateringen kunnen kort samengevat gaan over afwijkingen, klachten en vragen.

Met behulp van het constateringenregister zijn wij in staat om risico’s en kansen die spelen in de bedrijfsvoering, direct, snel en gericht de juiste aandacht te geven. “We zien dat het werkt om mensen de mogelijkheid te bieden een melding te kunnen doen. Niet alleen brengt dit inzicht in wat er speelt binnen ons bedrijf, maar ook worden collega’s gehoord”, benoemt Emmie Jansen, Adviseur Kwaliteit bij ENGIE.

Kwaliteitsmanagers begeleiden het proces van ingediende constateringen tot en met de acties die nodig zijn om te verbeteren. Iedereen binnen het bedrijf heeft de mogelijkheid om gevallen te melden, zodat we volledig en snel risico’s kunnen beheersen en kansen kunnen benutten.