Ruim 60 jaar is er op het terrein van Centrale Harculo in Zwolle energie opgewekt, voordat de centrale het einde van de levensduur had bereikt. Sloop bleek de enige optie en de ontmanteling van de centrale is inmiddels in volle gang. Veilig werken en hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperken, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Harculo

Centrale Harculo ligt aan de rand van de woonwijk Zwolle Zuid. Een goede informatievoorziening richting omwonenden is daarom cruciaal. Bij aanvang van de sloop in het najaar van 2016 heeft ENGIE vier informatiemomenten georganiseerd om belanghebbenden te informeren over de sloopactiviteiten. De avonden werden goed bezocht door inwoners van de wijk. Deze manier van informeren past bij de ingezette koers om stakeholders meer centraal te stellen bij wat ENGIE doet. En dat levert direct resultaat op: het projectteam heeft mede op basis van de reacties van belanghebbenden nog betere afspraken kunnen maken. Bijvoorbeeld voor het afvoeren van gebroken puin over het water vanaf juli 2017, dat 1.350 transportbewegingen over de weg scheelde. Dat kwam de verkeersveiligheid in de buurt ten goede.

Slopen of behouden

ENGIE kreeg veel vragen over de nut en noodzaak van de sloop. Kon zo’n karakteristiek pand niet behouden blijven met een andere invulling? Voor de grote centrale hal was dat niet realistisch, maar al enige tijd is ENGIE met Stichting BOEi aan het verkennen of enkele bijgebouwen bewaard kunnen blijven en een nieuwe functie kunnen krijgen. Samen met BOEi is hiervoor in februari 2018 opnieuw een informatieavond gehouden.

Blijvend informeren

“ENGIE vindt het belangrijk om in contact te blijven met omwonenden en belangstellenden. Om hen te informeren over de voortgang van de sloop en verrassingen te voorkomen wanneer er bijvoorbeeld door het neerhalen van bepaalde gebouwonderdelen meer geluid of stof te verwachten is, hebben we de website www.harculo.nl ontwikkeld en sturen we regelmatig nieuwsbrieven”, licht stakeholdermanager Jacqueline Giesen toe. “Daarnaast hebben we veelvuldig contact met de media, wijkmanager en de gemeente Zwolle.”

Nieuwe invulling terrein

De sloop wordt onvermijdelijk gevolgd door een herinrichtingsvraagstuk: wat gaat ENGIE straks met het kale terrein doen? Een plan voor herinrichting moet nog ontwikkeld worden. Ontwikkeling van duurzame energie ligt voor de hand: de energietransitie wordt hiermee zichtbaar en tastbaar.