Jean Luc Beguin (HID van GPO) en Ruud Schenk (directeur ENGIE Infra & Mobility) hebben een wijzigingsovereenkomst tussen ENGIE en RWS getekend. Deze bijzondere samenwerkingsvorm tussen beide partijen is nu officieel.

Rijkswaterstaat bouwt met het project Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ) de bruggen en sluizen in Zeeland om, zodat zij op afstand bediend kunnen worden vanuit twee Nautische Centrales. Bij de afronding van de deelopdrachten 1 t/m 3 (centrales, Kreekrak, Westsluis en Oostsluis Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug) van het project MOBZ hebben ENGIE en RWS gesproken over het op afstand bedienbaar maken van de draaibrug bij Sas van Gent en Sluiskil. Gezamenlijk is daarbij de ambitie uitgesproken om deze deelopdracht samen op te pakken, maar wel in een andere samenwerkingsvorm dan gehanteerd in eerdere deelscopes. In mei 2018 is deelscope 5 opgepakt en is de naam van het project aangepast in ‘Draaibruggen Kanaal Gent Terneuzen (DKGT)’. DKGT wordt op een andere manier ingestoken dan MOBZ. De doelstelling is om de samenwerking vorm te geven volgens Marktvisie. Voor het project DKGT staat het principe ‘samen met de markt’ (co-creatie) centraal. Dit wordt gedaan door de samenwerking te intensiveren samen te werken in één team met medewerkers van zowel RWS als ENGIE. We spreken hier van een mixt team: de IPM rolhouders zijn 50% RWS medewerkers en 50% ENGIE medewerkers. Het team werkt samen in 1 projectruimte, in dit geval een shared office in de kantoren van ENGIE te Dordrecht.

Bij de samenwerking wordt uitgegaan van 3 voorwaarden. Beide partijen willen een goed resultaat opleveren, voor Rijkswaterstaat moet het project binnen budget blijven en ENGIE moet een goede marge kunnen halen. Met het tekenen van deze wijzigingsovereenkomst is de samenwerking geformaliseerd en kan het team aan de slag met de voorbereidingen om de draaibruggen in het Kanaal Gent Terneuzen op afstand bediend te krijgen en daarnaast ook onderhoud uit te voeren. Volgens planning zullen de bruggen in 2021 op afstand bediend zijn.