Met het paviljoen Circl brengt ABN AMRO duurzaamheid in Nederland naar ‘the next level’. Bouw, inrichting én exploitatie zijn opgezet volgens de principes van de circulaire economie.

Circl

ENGIE is maincontractor voor de technische dienstverlening in het hoofdkantoor van ABN AMRO en Circl. Van het onderhoud en beheer van technische installaties tot het aansturen van onderaannemers. ‘Zeg maar: alles om een gebouw in optimale conditie te houden’, geeft business developer Strategic Accounts Ruben Zonnevijlle aan.

 ‘Het beheer en onderhoud van de technische installaties willen we op een circulaire wijze inrichten. Aan de ene kant moet te allen tijde worden voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en voorschriften voor veiligheid en gezondheid. Aan de andere kant zal ENGIE zichzelf en Circl uitdagen om te kijken hoe installaties circulair kunnen worden onderhouden. Dit gaan we samen met de coalitiepartners Spirit Hosting & Promotions, Vermaat Groep, AVEX, Securitas en CSU organiseren en ook met partners en leveranciers die hebben bijgedragen in de totstandkoming van Circl. Ook hierin zal het paviljoen voor ENGIE een ‘levend laboratorium’ zijn.’

 

State of the art in duurzaamheid
Wat betreft duurzame techniek is Circl state of the art. Gevels zijn bedekt met zonnepanelen, het gebouw is optimaal geïsoleerd met onder meer een groen dak, maximale toetreding voor daglicht beperkt de inzet van verlichting. De kennis die ENGIE met Circl opdoet, is van onschatbare waarde. Ruben: ‘ENGIE is niet alleen een technisch installatiebedrijf, maar ook een energiebedrijf. Op dit moment helpen wij bedrijven op weg in de energietransitie, maar in de toekomst willen we klanten ook helpen om circulair te ondernemen. Dit gaat niet alleen over duurzame energieopwekking of energiebesparing, maar ook over het gebruik van andere grondstoffen, het verminderen van afval of het introduceren van nieuwe businessmodellen, bijvoorbeeld as-a-service.’