Betere prestaties, gezondere medewerkers en minder ziekteverzuim; dat bereik je met een evenwichtige mentale belasting in combinatie met voldoende beweging en ontspanning.

 

De fysieke werkomgeving speelt daarbij een grote rol. In de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace doet ENGIE Services, samen met Menzis, Planon, Health2Work, Measuremen en de Hanzehogeschool, een onderzoek naar de gezonde werkplek.Healthy workplace2

Living Lab
Met diverse testopstellingen en het gebruik van sensoren is afgelopen jaar op een van de locaties van de Hanzehogeschool Groningen het eerste ‘Living-Lab’ geopend. Het lab is als het ware een proeftuin om tot de perfecte werkplek te komen. Vanuit sensoren en observatie worden data verzameld over onder meer het lichtniveau, geluidsniveau, CO₂-gehalte en de bezetting van de ruimtes. ENGIE Services Noord is verantwoordelijk voor de installatie en dataopslag van deze sensoren. Kristiaan Blokzijl manager Healthcare en Vastgoed bij ENGIE legt uit: 'Moderne technologie (sensoren, wearables, apps, e-coaching) helpt bij het beter begrijpen en verbeteren van de wisselwerking tussen gedrag en omgeving.' Door het in deze proefomgeving te testen kunnen in de toekomst werkomgevingen gemakkelijker aangepast worden.

Kansen voor het bedrijfsleven
Bij veel bedrijven mist het aan kennis om werkplekken optimaal in te richten. Met het concept Healthy Workplace wil ENGIE deze drempel wegnemen. Door de kennis en data die worden opgedaan in het Living Lab toe te passen, ontstaat een efficiënte en kostenbesparende methode om als werkgever uw personeel in een optimaal werkklimaat te laten presteren. De voordelen die hieruit voortkomen is een daling van het ziekteverzuim, gedreven personeel en een toekomstbestendige werkplek.

Samenwerkingsverband Healthy Workplace
Innovatiewerkplaats Healthy Workplace is een initiatief van Health2Work, Measuremen, Menzis, Planon, Hanzehogeschool Groningen en ENGIE. Met deze unieke samenwerking kan veel kennis worden vergaard, die ook direct toegepast kan worden binnen de organisaties. Meer informatie over Healthy Workplace en haar deelnemers vindt u op www.healthy-workplace.nl of neem contact op met Kristiaan Blokzijl.