Abdijtunnel webENGIE heeft de Abdijtunnel volledig gerenoveerd in opdracht van de Provincie Noord-Holland. De tunnel voldoet al aan alle eisen van de nieuwe Tunnelwet die in 2019 ingaat. De Abdijtunnel vormt de verbinding tussen Hoofddorp en Luchthaven Schiphol en is uitsluitend bedoeld voor busvervoer. Dagelijks rijden circa 500 bussen met ongeveer 10.000 passagiers door de Abdijtunnel.

Met functiebehoud in nachturen renoveren

Bijzonder aan de renovatie is dat de technische dienstverlening van het team van ENGIE grotendeels in de nachturen heeft plaatsgevonden. De tunnel was overdag gewoon in bedrijf. Tussen alle ritten door is de tunnel – met functiebehoud - aangepast en vernieuwd. Zo zijn er twee nieuwe nooduitgangen gebouwd en zijn een camerabeveiligingssysteem, snelheidsonderschrijdingslussen (om een te lage snelheid te signaleren), tunnelventilatie en nieuwe verlichting aangebracht. De werkzaamheden hebben een jaar geduurd en zijn succesvol afgerond.

Hoge eisen en hoogwaardige technieken

In de Abdijtunnel is geen middentunnelkanaal, de techniek zit in de tunnelbuizen. Niet alleen waren er daardoor hoge eisen gesteld aan de toegepaste technieken maar konden de werkzaamheden alleen ’s nachts uitgevoerd worden. ENGIE heeft al haar kennis en ervaring in hoogwaardige technieken en renovatie met functiebehoud in de tunnel optimaal kunnen benutten. Na de renovatie blijft ENGIE gedurende een periode van 10 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de Abdijtunnel.

Meer zie je in de film gemaakt ter aanleiding van de feestelijke heropening van de Abdijtunnel.