Biogas Plus, het toonaangevende bedrijf op het gebied van biovergisting en groengas in Nederland is door ENGIE overgenomen. Door deze overname zet ENGIE een grote stap op het gebied van groengas ontwikkeling in Nederland. Een ontwikkeling die de komende jaren een versnelling gaat doormaken.

biogas-plusDeze overname past goed bij de ambitie van ENGIE om een leidende rol in de energietransitie te nemen. ENGIE is er van overtuigd dat groengas hierin een essentiële rol gaat spelen. De vraag naar groengas in Nederland neemt sterk toe terwijl de beschikbaarheid daarvan nog beperkt is. ENGIE wil met deze overname een marktleidersrol vervullen en de ontwikkeling van groengas versnellen.

De specialistische kennis die noodzakelijk is voor het ontwikkelen van dergelijke installaties is nog schaars in Nederland. Biogas Plus heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van het biologische proces en de bijbehorende technologie voor zowel co-vergisting, afvalvergisting als mestvergisting. Het bedrijf is actief door de hele keten van advies en ontwerp tot bouw en onderhoud van installaties. Biogas Plus is betrokken bij vele tientallen projecten van ombouw tot volledige nieuwbouw en van klein tot grootschalig.

ENGIE en Biogas Plus passen strategisch goed bij elkaar. Beide hebben de ambitie om sterk te groeien op het gebied van groengas. Door de kennis en ervaring van Biogas Plus krijgt ENGIE een prominente positie in de Nederlandse markt waardoor de ontwikkeling van groengas kan worden versneld. Biogas Plus kan door de overname gebruik maken van het internationale netwerk van ENGIE en de groeiambities in Europa vormgeven. Zo wordt naast diverse projecten in Nederland al gewerkt aan projecten in Frankrijk.

Groengas draagt direct bij aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Het kan aardgas vervangen daar waar duurzame elektriciteit niet overal een oplossing is. Daarnaast draagt het direct bij aan de landelijke doelstellingen voor duurzame energieopwekking.

Het recent gepubliceerde rapport ‘Green Liaisons’ laat zien welke potentie groen gas heeft in het reduceren van CO2 uitstoot en welke cruciale rol het kan spelen in de energietransitie. Een potentie van 3 miljard kubieke meter groen gas in 2030 oplopend tot 11 miljard kubieke meter groen gas in 2050, goed voor 17 megaton CO2-reductie. De huidige productie van groen gas in Nederland ligt rond de 100 miljoen kubieke meter. Een versnelling is noodzakelijk om in de vraag te kunnen voorzien.