Eén van de afspraken die voortkomt uit het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe zij het beste hun CO2-uitstoot kunnen verlagen. Oplossingen zijn onder meer het opwekken van duurzame elektriciteit door wind en zon en de keuze voor duurzame warmtebronnen die het gebruik van aardgas overbodig maken. Iedere regio stelt een eigen Regionale Energiestrategie (RES) op om de doelstelling van de energieregio’s te behalen: gezamenlijk in 2030 ten minste 35TWh (ruim 12 miljoen huishoudens) aan grootschalige, duurzame elektriciteit op land opwekken.

De strategie wordt gevormd door gemeenten, de provincie, waterschappen en netbeheerders. De energieregio’s leggen in hun RES vast waar ruimte is voor de bouw van duurzame energiebronnen en hoeveel. Of de plekken maatschappelijk gezien acceptabel zijn en financieel haalbaar. En kies je voor windmolens of zonnepanelen, om maar een voorbeeld te noemen.

12 miljoen huishoudens duurzame elektriciteit opwekken

De concept-RES moet in oktober 2020 klaar zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt analyses en legt conceptversies naast elkaar om ze door te rekenen. Leveren de gekozen maatregelen in 2030 de beoogde duurzame elektriciteit op, dan krijgen zij akkoord. Zo niet, dan hebben de regio’s een half jaar de tijd voor aanpassingen. In juli 2021 moet de definitieve RES klaar zijn, daarna volgen meerdere updates. Dit is een continu proces.

Participatie stakeholders noodzakelijk

Het vormgeven van de Regionale Energiestrategie is een intensief proces dat om participatie van meerdere stakeholders vraagt. Zowel voor de totstandkoming, als bij de uitvoering van de strategie. Die participatie zal voor een groot deel en in de meeste regio’s in de tweede helft van 2020 plaatsvinden.  

Ervaring en kennis 

ENGIE kan een goede rol spelen in de verwezenlijking van de plannen. “We willen de energieregio’s ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen”, vertelt Jacqueline Giesen, stakeholdermanager bij ENGIE. “Op dit moment zijn oplossingen zijn vaak nog gericht op één stukje van de puzzel. Maar het gaat juist om de verbindingsslag tussen verschillende technologieën en innovaties. Integratie van gas, warmte en elektriciteit maakt het mogelijk om bronnen onderling uit te wisselen. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van energieopwekking, -opslag, -levering en mobiliteit. Een elektrische auto kan bijvoorbeeld ingezet worden om een kantoorpand van stroom te voorzien of als opslagmedium voor opgewekte zonne-energie. ENGIE heeft alle oplossingen in huis om deze verbindingen te maken: van waterstof, batterijtechnologie, zon- en windenergie tot WKO’s, geothermie en groen gas.” 

ENGIE beschikt over een schat aan kennis over hoe je de energiestrategieën zo effectief mogelijk kunt vormgeven in de praktijk door slimme combinaties  van technieken die passen bij de lokale situatie en behoeften.

Verschil maken

“De klimaatdoelstellingen behalen doe je niet alleen. Dat moeten we met elkaar doen. Daar waar je kracht ligt, daar moet je het verschil maken. Samenwerking met lokale partijen en energiecoöperaties is dan ook van wezenlijk belang voor het draagvlak”, besluit Giesen.