ENGIE gaat komende vier jaar het beheer en onderhoud verzorgen voor maar liefst 33 panden (274.200m²) van de Universiteit van Amsterdam: 9 gebouwen van de Roeterseilandcampus (146.900 m²) en 24 gebouwen van de Binnenstadscampus (127.300 m²). Een van de doelstellingen is om in deze periode gezamenlijk een energiebesparing te realiseren van 20%.

UvA RoeterseilandContract Duurzaam Beheer & Onderhoud UvA

De universiteit heeft verduurzaming hoog op de agenda staan. Ewout Doornman, Duurzaamheid coördinator Facility Services bij UvA: “We hebben een contract in de markt gezet dat van de technisch dienstverlener verlangt dat hij zich maximaal inzet voor energiebesparing en CO₂-reductie. Zo kunnen we de komende jaren samenwerken aan het behalen van onze energie-gerelateerde duurzaamheidsdoelstellingen, zoals bijvoorbeeld een reductie van de CO₂-uitstoot per student met 85% in 2020, ten opzichte van 2010.”

“Wat dit contract zo bijzonder maakt voor ENGIE is de diversiteit aan panden, vooral in de binnenstad: nieuw, gerenoveerd, historisch. Prachtige werklocaties en een uitdaging om deze te verduurzamen”, zegt Wilco Daas, implementatiemanager bij ENGIE. “Komend jaar gebruiken we om onder andere een nulmeting te doen van de huidige situatie, de processen goed in te richten en om de resultaten van de analyse van de installaties in kaart te brengen. Daarna bekijken we samen met de UvA of we over kunnen gaan op een Duurzaam Beheer & Onderhoud-contract.”