MVO
Ons verhaal

Elke dag werken wij aan het realiseren van duurzame oplossingen die ons een stapje dichterbij de wereld van morgen brengen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin ieder bedrijf en individu het verschil kan maken.

De komende jaren staat één ding centraal in onze strategie: we maken werk van de mogelijkheden om te verduurzamen. We ontwikkelen de manier waarop we werken, processen inrichten, besluiten nemen. Het wijzigt ons denken: het moet niet alleen anders, we doen het ook echt anders. Als onderdeel van de internationale ENGIE Groep onderschrijven we de overkoepelende MVO-ambitie en de OESO richtlijnen omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van daaruit geven we vorm aan het MVO-beleid van ENGIE Nederland en implementeren dat middels een MVO managementsysteem dat is gebaseerd op de ISO26000 richtlijn. De Stichting MVO Register verifieert als onafhankelijk bureau jaarlijks onze MVO prestaties. 

Beleid gevat in een MVO-huis

De basis van ons beleid is het MVO-huis. Dat bestaat uit de vier pijlers Mens, Milieu, Markt en Maatschappij en steunt op de fundamenten Stakeholderengagement, Ketenverantwoordelijkheid en Risicomanagement. De fundamenten werken door in materiële duurzaamheidsthema’s die binnen de pijlers zijn benoemd. Van de CO2-reductie tot gezondheid en veiligheid, en van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) tot duurzame inzetbaarheid. Op elk niveau en voor ieder thema ziet het Executive Committee toe op het vaststellen en nastreven van lange termijn ambities. Een stip op de horizon waar we stap voor stap naartoe werken. Hiermee maken we onze bijdrage aan een duurzame toekomst concreet.

1360px_2017-11

 

MVO is van ons allemaal

Het MVO-beleid wordt dan wel centraal vastgesteld en aangestuurd, de bijbehorende acties en subdoelstellingen beleggen en monitoren we op die plekken in de organisatie van waaruit de grootste impact te bereiken is. Omdat veel onderwerpen elkaar overlappen, is samenwerking vereist: zowel tussen collega’s en afdelingen, als de verschillende ENGIE-bedrijven en ketenpartners. MVO is tenslotte van ons allemaal.

MVO is een continu proces

We werken continu aan het verbeteren van onze prestaties en houden de progressie in het bereiken van onze ambities bij. Die voortgang wordt jaarlijks beoordeeld volgens een besturingscyclus op basis waarvan het beleid en de doelstellingen kunnen worden bijgesteld. De resultaten publiceren we op deze website. We nemen u mee in onze doelstellingen, ambities én de resultaten die wij boeken voor de mens, het milieu, de markt en de maatschappij. Daarnaast publiceren we door het jaar heen over relevante projecten die bijdragen aan onze doelstellingen. Want MVO is geen momentopname, maar een continu proces.

Meer over onze organisatie, onze kernwaarden en alles over onze missie om duurzaamheid voor u te laten werken, leest u hier.

Bekijk ook onze MVO-verslagen van de afgelopen jaren.