MVO
Grondstoffengebruik

Verduurzaming is het uitgangspunt in ons gebruik van alle grondstoffen en materialen bij onze werkzaamheden. Van intern gebruik tot het gebruik van grondstoffen bij de klant en van duurzame inkoop tot het zoeken naar de juiste herbestemming voor producten en materialen na het eerste gebruik. Het spreekt voor zich dat samenwerking daarvoor essentieel is, zowel binnen de eigen organisatie als met leveranciers, partners en klanten.

Als het gaat om grondstoffenverbruik heeft ENGIE Nederland een stevige ambitie:

“In 2030 verbruiken we 50% minder primaire grondstoffen.”

De werkgroep MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen), het team van milieucoördinatoren en het ambassadeursnetwerk CE (Circulaire Economie) gaan inhoudelijk aan de slag met het vraagstuk hoe ENGIE Nederland zo duurzaam mogelijk om kan gaan met grondstoffen. Op de korte termijn hebben wij drie thema’s benoemd waar we de focus op leggen:

  1. Maximale afvalscheiding ten behoeve van recycling;
  2. Uitbreiden van ons netwerk op het gebied van circulaire economie 
  3. Kennisontwikkeling en business development op het gebied van circulaire economie

Circulair businessmodel voor ENGIE
We herkennen in de maatschappij de trend van gebruik naar bezit en de behoefte naar de dienst die een product mogelijk maakt. We verkennen nu wat een circulair systeem betekent voor onze organisatie. We onderzoeken hoe circulariteit tot waardevermeerdering kan leiden voor ENGIE en de rest van de waardeketen. Door middel van een ambassadeursnetwerk brengen we kennis bijeen en bouwen we voort op wat we al uitgezocht hebben. De transitie naar een circulaire manier van werken brengt een fundamentele verandering met zich mee en zorgt ervoor dat we op een andere manier gaan samenwerken met onze ketenpartners. In 2019 is er middels een versnellingsprogramma gewerkt aan een aantal 'business gerelateerde' initiatieven. Zo werken we aan een terugname beleid van pompen, onderzoeken we hoe een circulair verdienmodel er in de praktijk uitziet voor noodverlichting en vergroten we onze kennis en kunde via een serious gaming concept, 'de circuleraar'.  

Ketenverantwoordelijkheid
Binnen de keten wil ENGIE de aanjager zijn op het thema duurzaamheid. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en betrekken ook onze partners en leveranciers in de keten om duurzame oplossingen te realiseren voor onze opdrachtgevers. Het verantwoord omgaan met grondstoffen – en het liefst zelfs circulair aanbieden van onze producten en diensten – kunnen we alleen realiseren als we samenwerken met alle partners binnen de keten.