MVO
Duurzame Inzetbaarheid

De wereld om ons heen verandert en dat vraagt om aanpassing van de organisatie én van de medewerker. ENGIE ziet het als een gezamenlijke taak van zowel de medewerker als haarzelf om voor duurzame fysieke en mentale inzetbaarheid van medewerkers te zorgen. Zodat zowel de organisatie als de medewerkers fit zijn én blijven voor de toekomst.

Het is daarbij onze taak om medewerkers te ondersteunen tijdens hun carrière. Om scherp te blijven op hun ontwikkeling en continu te toetsen of hun capaciteiten en competenties nog wel aansluiten bij wat de maatschappij en wij als organisatie van de medewerker verwachten. Dreigt de medewerker die aansluiting te verliezen, hetzij door fysieke gebreken, hetzij door kennis en kunde die niet meer up-to-date is? Dan gaan we gezamenlijk aan de slag. Wij faciliteren onze medewerkers om het heft in eigen hand te nemen en baas te blijven over hun eigen loopbaan. Het is aan hen om die handschoen op te pakken.

“ENGIE heeft de ambitie om een cultuur te creëren waarin de werknemer, samen met de leidinggevende, verantwoordelijk is dat hij/zij blijvend succesvol is in het functioneren (prestatie), fysiek en mentaal veerkrachtig blijft (vitaliteit) en blijft bewegen en ontwikkelen in de loopbaan (ontwikkelvermogen)”

We hebben het Periodiek Vitaliteitsonderzoek ontwikkeld, dat is in 2018 uitgerold. Per regiobedrijf worden de resultaten geëvalueerd en vertaald in concrete verbetervoorstellen voor het lokale duurzame inzetbaarheidsprogramma. Daarnaast zijn er voor het bevorderen van de dialoog tussen leidinggevende en medewerker twee instrumenten ontwikkeld: de module Duurzame Inzetbaarheid in de leergang Het Goede Gesprek en de dialoogondersteuningstool Synergy. Ook de uitrol van deze twee instrumenten is gestart in 2018 en loopt door tot 2021. Voor 2019 is de ambitie het formaliseren van een organisatiestructuur voor duurzame inzetbaarheid bij de COR.

Landelijk projectteam

Ook hebben we een landelijk projectteam Duurzame Inzetbaarheid opgezet. Elke regio is hierin vertegenwoordigd met een eigen ambassadeursteam. Zij formuleren ieder hun eigen subdoelen, waarmee ze bijdragen aan de hoofddoelstellingen voor 2021: 

  • een inzetbaarheidspercentage dat hoger is dan 97%;
  • het faciliteren van de medewerker om zijn eigen werkvermogen in kaart te brengen en actie te ondernemen; 
  • het minimaal één keer per jaar bespreekbaar maken van het onderwerp duurzame inzetbaarheid tussen leidinggevende en medewerker.

Opleidingen medewerkers in 2018

ENGIE-MVO-opleidingen2018