MVO
The Green Quest

Veel organisaties zoeken naar oplossingen om duurzamer te ondernemen. Omdat het goed is voor het reduceren van de ‘footprint’, voor het imago van het bedrijf óf vanuit intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren aan een ‘groenere’ wereld. The Green Quest wil ondernemend Nederland laten zien dat, mits het goed gebeurt, duurzaam ondernemen ook een substantiële besparing oplevert. Zo hopen we dat nog meer organisaties aan de slag gaan met verduurzaming van hun bedrijfsprocessen.

The Green Quest is een bijzondere samenwerking tussen ENGIE Nederland en SUEZ Recycling & Recovery Netherlands, het Financieel Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met alle kennis die wij gezamenlijk in huis hebben over duurzaamheid, willen we onze maatschappelijke rol vervullen door Nederlandse organisaties te helpen in hun zoektocht om duurzamer te gaan ondernemen.

Hoe werkt The Green Quest?

Op basis van duurzaamheidsambities die The Green Quest samen met de directie van de organisatie formuleert, voert het Technisch Team van ENGIE en SUEZ een duurzaamheidsscan van het betreffende bedrijf uit. Hieruit volgt een gedegen analyse over hoe het bedrijf er op duurzaamheidsgebied voor staat. Het Green Questteam maakt ook technische en financiële berekeningen om tot de realisatie van de doelstellingen te komen. Een ‘Green Team’ van Nederlandse duurzaamheidsambassadeurs bestudeert de resultaten uit de scan en draagt – vanuit de eigen expertises van de leden – concrete mogelijkheden en aanbevelingen aan om vervolgstappen te zetten.

Aan de slag met aanbevelingen

Het Green Questteam en het Technisch Team worden bijgestaan door het Missieteam: een team van betrokken medewerkers van de missiekandidaat (de deelnemende organisatie). Ook bespreken en verwerken de teams relevante suggesties vanuit het Nederlandse publiek; input die wordt opgehaald via een campagne in het FD en op BNR. Dit alles resulteert in een rapport met aanbevelingen en de stappen naar realisatie van de doelstellingen en de besparingen. Bij sommige trajecten blijft ENGIE ook daarna betrokken om concrete stappen richting verduurzaming te zetten. Bijvoorbeeld bij Prorail, waar een accountteam onder leiding van Magrita Noordmans van ENGIE met meerdere afdelingen binnen ProRail om tafel zit om de vertaalslag naar de praktijk verder in te vullen.

We hebben focus aangebracht in alle mogelijkheden en hebben op een aantal thema’s regelmatig contact met ProRail. Zo hebben we ledverlichting geïnstalleerd en spreken we over het verbinden van de opwek van energie aan de verduurzaming van installaties. Maar ook over afvalregistratie, want vanuit de integrale aanpak van The Green Quest maakt SUEZ ook deel uit van ons accountteam. Onze positieve ervaringen in de samenwerking met Prorail op de Betuweroute zijn heel waardevol in dit traject.

Uitgevoerde missies

Missie 9 (2017):

 • In 2025 is de Hanzehogeschool aardgasvrij
 • Lees meer

Missie 8 (2016):

 • Prorail; onderweg weg naar een klimaatneutraal spoor! 
 • Lees meer
Missie 7 (2015):
 • Center Parcs; groots genieten tegen een zo klein mogelijke footprint
 • Lees meer
Missie 6 (2015):
 • Hoe kan Vanderlande minimaal 90% van de totale afvalhoeveelheid gaan recyclen?  
 • Lees meer
Missie 5 (2014):
 • ABN AMRO filiaal Alkmaar wordt showcase voor verduurzaming van bestaande bouw 
 • Lees meer
Missie 4 (2014):
 • Hoe kan FrieslandCampina het gebruik van energie, water en afvalwater met 25% terugdringen?
 • Lees meer
Missie 3 (2013):
 • Hoe kan het Concertgebouw (Amsterdam) haar CO2 uitstoot in 5 jaar met 40% reduceren?
 • Lees meer
Missie 2 (2013):
 • Hoe kan het Arriva depot Leeuwarden in 5 jaar energie- en waterneutraal worden?
 • Lees meer
Missie 1 (2013):
 • Hoe kan het St. Elisabeth Ziekenhuis in 5 jaar haar energieverbruik met 20% reduceren?
 • Lees meer 

Lees meer over deze missies op thegreenquest.nl

Hanzehogeschool in 2025 aardgasvrij dankzij The…

Lees meer