Healthcare
Legionellapreventie

Om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te waarborgen, moeten ziekenhuizen een legionellabeheersplan en bijbehorende risicoanalyse laten opstellen. Drinkwaterbeheer inclusief legionellapreventie staat hoog op de agenda bij veel ziekenhuizen. Hoe pakt u dat aan?

Wist u dat:

 • Honderden mensen per jaar ziek worden door legionella?
 • Veel van de gemeten legionella-uitbraken in ziekenhuizen kunnen worden voorkomen door de juiste naleving van het legionellabeheersplan van de leidingwaterinstallaties?
 • Legionella in kleine aantallen (KVE per liter ) door het drinkwaterbedrijf wordt aangeleverd?
 • Het legionellabeheersplan is bedoeld om de groei van de aangeleverde legionellabacteriën te beperken / reduceren?
 •  9 van de 10 legionella-uitbraken worden veroorzaakt doordat een leidingwaterinstallatie niet is aangelegd, wordt beheerd en wordt onderhouden conform wet- en regelgeving (NEN 1006)? En doordat het legionellabeheersplan inclusief de bijbehorende risicoanalyse niet up-to-date is en de benoemde beheers- en/of technische maatregelen niet (correct) worden uitgevoerd?

Door middel van het uitvoeren van de benoemde eenmalige technische maatregelen en het uitvoeren van periodieke legionellabeheersmaatregelen houdt een zorgorganisatie de leidingwaterinstallatie hygiënisch en houdt u Legionella beheersbaar. Vanuit de drinkwaterwetgeving heeft een ziekenhuis een verplichting tot het opstellen van een legionellarisicoanalyse, bijbehorend legionellabeheersplan en het uitvoeren van omschreven eenmalige technische maatregelen en terugkerende periodieke beheersmaatregelen.

Legionellapreventie: complexiteit onder controle

Een ziekenhuis heeft te maken met honderden tappunten waar drinkwater ter beschikking wordt gesteld. Door de aanwezigheid van diverse installaties – zoals stoom, medische gassen en andere toepassingen - en de grootte van de leidingwaterinstallatie in ziekenhuizen is het beoordelen van deze leidingwaterinstallatie complex. 

Stap 1 - Inventariseer welke gegevens van uw leidingwaterinstallatie aanwezig zijn (eventueel in samenwerking met ENGIE).

Stap 2 - Maak samen met ENGIE een plan van aanpak hoe u qua legionellapreventie binnen uw ziekenhuis compliant kunt worden.

Stap 3 - Zorg in samenwerking met ENGIE voor een actuele risicoanalyse per installatie uitgevoerd door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau, inclusief actuele drinkwatertekeningen.

Stap 4 - Voer de vereiste technische maatregelen om aan wet- en regelgeving te voldoen uit en voer de periodieke maatregelen volgens het beheersplan uit. 

Stap 5 - Registreer alle beheersmaatregelen in een logboek, denk hierbij aan periodieke watermonsters.

Stap 6 - Meld normoverschrijdingen van Legionella.

Stap 7 - Houd controle over uw installatie: actualiseer uw legionella-beheersplan na relevante wijzigingen in uw leidingwaterinstallatie.

Houdt u bij welke installatieaanpassingen worden gemaakt? Neemt u periodieke monsters af? Heeft u gekozen voor alternatieve beheerstechnieken? Dan staat dat in uw legionellalogboek!

Een logboek legionella maakt onderdeel uit van dit beheersplan, zodat u het beheer op de juiste, vereiste wijze kunt (laten) vastleggen. Met behulp van dit plan zorgt ENGIE Services ervoor dat u met zo min mogelijk werk en kosten in zijn geheel aan de eisen kunt voldoen. Het legionellalogboek is een mooi stap richting een legionellavrije leidingwaterinstallaties.

Hoe ziet een legionella-beheersplan voor ziekenhuizen eruit? 

Als ziekenhuis bent u in het kader van legionellapreventie verplicht een legionellarisicoanalyse te laten uitvoeren en op basis daarvan een beheersplan te laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Onze experts kunnen u hierbij helpen. Zij analyseren voor de risicoanalyse stapsgewijs uw installatie en rapporteren hun bevindingen in de risicoanalyse. Dat kan mogelijk resulteren in een aantal eenmalige technische verbeteringen van uw leidingwaterinstallaties. Vervolgens verwerken zij de aanvullende, periodiek uit te voeren, maatregelen voor u uit in het legionella-beheersplan.

Het beheersplan bevat de volgende elementen:

 • De uitslag van de legionellarisicoanalyse
 • Vastleggen algemene gegevens
 • Een takenlijst van werkzaamheden die periodiek uitgevoerd moeten worden en de bevoegde personen
 • Eenmalige technische maatregelen
 • Periodieke beheersmaatregelen (zoals het spoelen van leidingen)
 • Werkinstructies & procedures (o.a. wat te doen bij normoverschrijdingen)
 • De frequentie van de drinkwatermonsters die genomen en onderzocht op legionellabacteriën

Heeft u de legionellarisico’s in uw leidingwaterinstallatie in kaart gebracht?

Onze experts kennen de risico’s van leidingwaterinstallaties in de zorgwereld: we beoordelen de installaties altijd op locatie om alle potentiële risico’s in kaart te brengen.  

De legionellapreventie-adviseur:

 • verzamelt gegevens zoals tekeningen, handleidingen e.d., ten aanzien van leidingwaterinstallatie, omgeving en gebruik;
 • beoordeelt deze gegevens ten aanzien van functie, materiële gegevens, bedrijfswijze, temperatuur;
 • verdeelt de collectieve watervoorziening in hoofdfuncties en componenten;
 • beoordeelt en kwalificeert de risico's van alle componenten van de leidingwaterinstallatie (inclusief het doen van temperatuurmetingen).

Hiernaast kunnen we ook op het gebied van automatisering van de installaties meedenken. We begeleiden uw mensen op persoonlijk niveau: we zijn bereikbaar voor vragen en lichten onze bevindingen graag toe!