De wet- en regelgeving van energiebesparing voor uw bedrijf

Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de opwarming van de aarde te verminderen, is het Klimaatakkoord van Parijs opgesteld. De Nederlandse overheid heeft de nationale energiebesparingsdoelen vastgelegd in het Energieakkoord en wil dat ondernemingen maatregelen nemen om energie te besparen. Uw bedrijf heeft waarschijnlijk ook al te maken met wet- en regelgeving die verplicht om de energie-efficiëntie te verbeteren. ENGIE helpt u graag met informatie over de uiteenlopende wetten en regels op het gebied van energie.

Whitepaper "Van Label C tot EED"

De wet- en regelgeving rondom energiebesparing wordt momenteel gekenmerkt door een complexe wirwar van verschillende regelingen die elkaar overlappen en waarbij ook een tal van vrijstellingen gelden. Voorbeelden hiervan zijn het Activiteitenbesluit, EPBD, EED, MJA3, MEE en het Energielabel voor kantoren. Met ons overzichtelijke whitepaper "Van Label C tot EED " (zie hiernaast) hebben we orde aangebracht in de wirwar van regelingen, zodat u precies kunt zien aan welke wet- en regelgeving uw organisatie compliant dient te zijn. De whitepaper bevat een infographic waarmee u in een paar minuten op de hoogte bent van de regelingen die gelden voor uw bedrijf en welke acties u dient te ondernemen. U weet daarnaast wat er wordt bedoeld met het Activiteitenbesluit, EPBD, EED, MJA3, MEE of een energielabel. Download het whitepaper hiernaast.

Compliancy Check

Naast het whitepaper kunt u met de Compliancy Check hiernaast bekijken welke wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing voor uw bedrijf van toepassing is. Aan de hand van 7 vragen krijgt u direct advies over welke energieregelingen er voor u gelden. Neem gerust contact met ons op indien u hier meer informatie over wilt ontvangen.

Wetten en regels energiebesparing uitgelegd

Op de volgende pagina’s gaan we dieper in op de verschillende wetten en regels. We leggen uit waarom ze er zijn, wat de gevolgen voor uw bedrijf zijn en wat u moet doen om aan de regels te voldoen. Ook geven we aan welke voordelen het u biedt als u de regelgeving volgt.

Activiteitenbesluit
Energielabel kantoren
EED
EPBD
MJA3 en MEE

Heeft u behoefte aan meer informatie of een persoonlijk adviesgesprek? Met u bekijken wij graag hoe u kunt voldoen aan de diverse regelingen die er (gaan) gelden en hoe wij u kunnen helpen bij het omlaag brengen van het energieverbruik van uw organisatie.

Neem gerust contact met ons op door te bellen met 088-4847227 of via het contactformulier op onze website.

Contact