Duurzaam en slim verbeteren met ENGIE Integrated Facility Management

De ontwikkelingen richting ‘smart buildings’, ‘green offices’ en ‘healthy offices’ vragen om een integrale aanpak van soft services als het gaat om uw bedrijfsvoering en energie, en hard services voor uw installaties. De keuze voor ENGIE Integrated Facitlity Management betekent voor uw organisatie één aanspreekpunt als sparringpartner op strategisch niveau. Vanuit dit strategisch perspectief organiseren wij uw services op het gebied van onder meer energie, water, afval, beveiliging, catering, schoonmaak, technisch beheer en onderhoud integraal. Van ontwerp en advies tot management en van realisatie tot en met continue optimalisatie.

Toegevoegde waarde van ENGIE als managing partner

ENGIE Integrated Facility Management vervult als managing partner een proactieve adviesrol. Wij helpen u uw dienstverlening zo te organiseren dat u winst behaalt in efficiency, productiviteit én comfort. Zo leveren wij een bijdrage aan het behalen van uw strategische doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, huisvesting en medewerkersproductiviteit en -tevredenheid. Daarbij ontzorgen we u volledig, zodat u de ruimte heeft om zich te focussen op uw core business. Op die manier maken wij de stap van commodity naar added value.

ENGIE Integrated Facility Management richt zich op:

Prestatiecontracten zorgen voor zekerheid

We bekijken uw totale facilitaire organisatie vanuit de Total Cost of Ownership, met een focus op uw bedrijfsspecifieke korte- en langetermijndoelstellingen. Onze jarenlange ervaring in Integrated Facility Management stelt ons in staat u optimaal te ondersteunen om die doelstellingen te behalen.

Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid, die wij vastleggen in contractvormen die ENGIE IFM heeft ontwikkeld. Hierin leggen we duidelijk vast welke prestaties geleverd moeten worden en welke doelstellingen behaald dienen te worden. Deze contractvormen ondersteunen wij met onze slimme tools, zoals ENGIE Direct (Facility Management Informatie Systeem) en de Energy Navigator. Deze tools stellen alle stakeholders eenvoudig in staat om de performance objectief vast te stellen en ons hierop te beoordelen. Uw doelstellingen worden op deze manier onze gezamenlijke doelstellingen. Met (financiële) langetermijnzekerheid, professionaliteit en compliance voor u tot gevolg.

Van Integrated naar Intelligent Facility Management

Onze toegevoegde waarde leveren we vanuit techniek, energie-efficiency en automation op wereldwijde schaal. Om nog meer toegevoegde waarde te kunnen leveren, ontwikkelden wij het ENGIE Intelligence Dashboard. Dit dashboard brengt wet en regelgeving, compliance, normeringen en prestatieladders op de gebieden vierkante meters en ‘People’ – conform de NEN-15221 – overzichtelijk bij elkaar. Dit levert ons essentiele informatie voor de dagelijkse monitoring en bijsturing, maar ook voor het bepalen van de strategie om de dienstverlening te verbeteren en kosten te verlagen.

Het ENGIE Intelligence Dashboard:

 • biedt centrale borging en beschikbaarheid van actuele informatie over de prestaties van de dienstverlening;
 • geeft inzicht in de prestaties van ENGIE IFM en de kwaliteit van geleverde diensten;
 • maakt snel schakelen op achterblijvende prestaties mogelijk;
 • draagt bij aan uw kwaliteitssysteem;
 • ontzorgt op uw secundaire processen;
 • resulteert in kostenbesparing door efficiëntere dienstverlening;
 • voldoet aan ISO 27001 informatieveiligheid.

De voordelen van ENGIE Integrated Facility management

 • Volledige ontzorging op secundaire processen.
 • Strategische benadering van uw Facility Management; van visie en plannen tot financiële richtlijnen en analyses, van duurzaamheidsdoelstellingen tot inkoopstrategie en van risicobeheersing tot rapportages.
 • Optimale transparantie, meetbaarheid en compliance dankzij het ENGIE Intelligence Dashboard.
 • Zekerheid door prestatiecontracten.
Contact