Noodverlichting kan levens redden.

Oplossingen – Services – Keuringen en Inspecties - Noodverlichting

Vluchtrouteaanduiding, vluchtrouteverlichting en antipaniekverlichting dienen om mensen in staat te stellen veilig een gebouw te verlaten wanneer netspanning uitvalt, ongeacht de oorzaak. Niet voor niets is jaarlijkse keuring van uw noodverlichting wettelijk verplicht gesteld, net als regelmatig onderhoud. Noodverlichting moet tenslotte vele jaren én op het juiste moment betrouwbaar zijn werk doen.

ENGIE Services kan u de zorg voor het deskundig onderhoud en de inspectie van uw noodverlichting uit handen nemen.

Onderhoud noodverlichting

Voor het onderhoud van uw noodverlichting voeren onze onderhoudsspecialisten een visuele controle uit en onderzoeken zij de binnenkant en de buitenkant van de armaturen. Bij armaturen zonder zelftest voeren ze een autonomietest uit. Indien van toepassing vervangen ze de lichtbron, de accu en reinigen en coderen ze de armaturen. U ontvangt een rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden en constateringen en wij verwerken deze gegevens in het logboek noodverlichting. Onze monteur voert alle werkzaamheden uit conform de eisen in de ISSO 79.

Inspectie noodverlichting

Onze inspecteurs zijn gecertificeerd en rapporteren volledig onafhankelijk. Tijdens de keuring beoordelen onze inspecteurs het ontwerp van de installatie en of deze nog voldoet aan de huidige omgeving. Hij bepaalt of de installatie conform een goedgekeurd ontwerp is aangelegd en voert indien van toepassing een autonomietest uit. Hij beoordeelt of armaturen aanwezig zijn op alle vereiste plaatsen en bij het ontbreken van armatuurgegevens meet hij het lichtniveau op diverse plaatsen. Tot slot voert hij een visuele controle uit op de installatie en de omgeving en beoordeelt hij kritieke ruimten ten opzichte van RI&E. De conclusies en eventuele gebreken worden verwerkt in een inspectierapport. Tevens voegt hij de inspectieresultaten toe aan uw logboek voor onderhoud noodverlichting. Onze inspecteurs controleren conform ISSO 79.

Opstellen verplicht logboek voor onderhoud noodverlichting

Heeft u geen logboek noodverlichting of is deze verouderd? Wij kunnen het logboek noodverlichting voor u opstellen of updaten. Hiermee toont u aan dat de noodverlichtingsinstallatie conform de wetgeving is aangelegd en conform de eisen wordt onderhouden en geïnspecteerd. Een logboek bevat onder andere goedgekeurde installatietekeningen en inspectie-, onderhouds- en wijzigingsrapportages.

Onderhoud noodverlichting en inspectie door een expert?

Overweegt u het onderhoud van uw noodverlichtingsinstallatie extern te beleggen, de inspectie te laten verzorgen of wilt u hulp bij het opstellen van een logboek noodverlichting? Onze specialisten staan u graag bij met raad en daad. Bel onze afdeling Inspecties op +31 88 484 99 99 of mail naar inspecties.nl@engie.com.

Totaaloverzicht keuring technische installaties

Hieronder vindt u diverse diensten waar onze afdeling Technical Inspections & Solutions in gespecialiseerd is.

Contact