Het is essentieel dat uw personeel en bezoekers uw elektrische installaties en apparatuur veilig kunnen gebruiken.

Oplossingen – Services – Keuringen en Inspecties - NEN-3140Vanuit de Arbowet bent u ook verplicht om ervoor te zorgen dat veiligheid binnen uw organisatie op dat gebied gewaarborgd is. De in de Arbowet geformuleerde eisen zijn concreet uitgewerkt in onder meer de NEN 3140-norm.

ENGIE Services helpt u met de volledige borging van de NEN 3140-norm, onder meer met uitvoering van de NEN 3140-keuring van uw installatie en elektrische apparatuur.

Digitale rapportage NEN 3140-keuring

Onze inspecteurs hebben ruime ervaring met NEN 3140-keuringen in diverse branches, zoals kantoren, ziekenhuizen en diverse industriële omgevingen. Ze bepalen de veiligheid van de installatie en/of apparatuur aan de hand van een visuele inspectie en door de installatie door te meten.

De inspectieresultaten van de NEN 3140-keuring zijn voor u direct digitaal in te zien via onze webapplicatie. De app geeft u een overzicht van uw locaties of installatiedelen en eventuele gebreken.

Vanzelfsprekend adviseren wij u graag bij het herstellen van de tijdens de NEN 3140-keuring gevonden gebreken.

Uw verzekeraar eist een NEN 3140-keuring

Niet alleen de arbo verplicht u om een NEN 3140-keuring uit te laten voeren. Ook verzekeraars kunnen u verplichten een NEN 3140-keuring, VIER inspectie en/of thermografische keuring uit te laten voeren. Het is belangrijk om aan de eisen van uw verzekeraar te voldoen op het gebied van de NEN 3140, aangezien veel verzekeraars schade niet of maar gedeeltelijk uitkeren als u niet kunt aantonen dat de NEN 3140 is geborgd en u de NEN 3140-keuring heeft laten uitvoeren. Vanzelfsprekend helpen wij u graag om aan de eisen van uw verzekeraar te voldoen en voeren wij de NEN 3140-keuring voor u uit. Bij onduidelijkheden nemen we desgewenst de polis of brief van uw verzekeraar samen met u door en voeren we de gevraagde inspecties uit.

Implementatie NEN 3140-beleid in uw organisatie

ENGIE heeft een Elektrotechnisch Veiligheidsplan (EVP) ontwikkeld waarmee we de gehele norm op uw organisatie toespitsen en waarmee u te allen tijde kunt aantonen dat uw wettelijke verantwoordelijkheden zijn geborgd. 

NEN 3140-cursus en VOP-training aan uw personeel

Werknemers die regelmatig aan of direct in de buurt van elektrische installaties werken, moeten volgens de NEN 3140 voldoende op de hoogte zijn van mogelijke gevaren. Onze ervaren instructeurs verzorgen NEN 3140 cursussen en VOP cursussen (Voldoende Onderricht Persoon) voor uw personeel.

Wilt u de NEN 3140 keuring laten uitvoeren?

Neem contact op met onze afdeling Inspecties (+31 88 484 99 99/inspecties.nl@engie.com) om de NEN 3140 keuring te laten uitvoeren of als u eerst meer informatie wilt.

Totaaloverzicht keuring technische installaties

Hieronder vindt u diverse diensten waar onze afdeling Technical Inspections & Solutions in gespecialiseerd is.

Direct een offerte opvragen? Klik hier!

Klik hier
Contact