Jaarlijks worden honderden mensen ziek van legionella. Stel uw werknemer raakt ziek dan zijn de gevolgen niet te overzien. Wij helpen u graag met het voorkomen van legionella in uw installatie door middel van preventie.

Om de groei van legionellabacteriën te voorkomen is legionellapreventie noodzakelijk. De preventie bestaat uit het beheren en controleren van de waterkwaliteit en de waterveiligheid binnen uw bedrijf. ENGIE Services vertaalt de actuele legionellawetgeving naar de praktijk. Al jarenlang helpen we vele bedrijven in Nederland in diverse branches.

Bent u ook verplicht om een Legionella risicoanalyse te laten uitvoeren? 


Lees direct meer over:


Wat is legionella?

Legionellabacteriën

Legionella pneumophila is een bacterie die voor komt in grondwater, oppervlaktewater en drinkwater. Het is niet gevaarlijk, totdat de bacterie zich vermenigvuldigt en via druppels waternevel in de lucht komt die wij inademen. Stilstaand water met een temperatuur tussen 25 en 50°C is daarvoor de ideale omgeving.

Hoe ontstaat legionella besmetting?

Mensen worden voornamelijk ziek door deze bacterie als besmette neveldruppeltjes worden ingeademd. Water vernevelt bijvoorbeeld in een douche, via een sproei-installatie of in natte koeltorens. Een sterke doorstroming van het water belemmert het vermenigvuldigen van de legionellabacterie. In de meeste gevallen gaat de bacterie boven de 60°C dood.


Legionella voorkomen 

In veel gevallen behoort u water elk half jaar te (laten) bemonsteren en analyseren ter legionellapreventie. Constateren onze specialisten bij periodieke bemonstering een te hoge concentratie legionellabacteriën, dan voeren zij desgewenst een onregelmatigheidsonderzoek (brononderzoek) voor u uit. Aan de hand van dit onderzoek brengen zij door middel van correcties de concentratie bacteriën naar acceptabele waarden terug. Bijvoorbeeld door desinfectie of het toepassen van alternatieve technieken voor water in zijn zuiverste vorm.

Basisplan voor legionellapreventie: 

Stap 1: Inventariseer welke gegevens van uw leidingwaterinstallatie aanwezig zijn (eventueel in samenwerking met ENGIE);

Stap 2: Maak samen met ENGIE een plan van aanpak hoe u qua legionellapreventie binnen uw locatie compliant kunt worden;

Stap 3: Zorg in samenwerking met ENGIE voor een actuele risicoanalyse per installatie uitgevoerd door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau, inclusief actuele drinkwatertekeningen;

Stap 4: Voer de vereiste technische maatregelen om aan wet- en regelgeving te voldoen uit en voer de periodieke maatregelen volgens het beheersplan uit;

Stap 5: Registreer alle beheersmaatregelen in een logboek, denk hierbij aan periodieke watermonsters;

Stap 6: Meld normoverschrijdingen van Legionella indien u eigenaar bent van een prioritaire locatie;

Stap 7: Houd controle over uw installatie: actualiseer uw legionella-beheersplan na relevante wijzigingen in uw leidingwaterinstallatie

Kies samen met onze experts voor duurzame legionellapreventie

Wilt u voldoen aan alle wetgeving én aan de zorgplicht voor uw gasten die gebruik maken van water in uw organisatie? Er bestaan milieuvriendelijke en duurzame legionellapreventie-oplossingen. Vraag hier vrijblijvend uw offerte aan. 


Waarom ENGIE Services?

Onze experts kennen de risico’s van leidingwaterinstallaties: We beoordelen de installaties altijd op locatie om alle potentiële risico’s in kaart te brengen.  

Wat doet uw legionellapreventie-adviseur:

 • Verzamelt gegevens zoals tekeningen, handleidingen e.d., ten aanzien van leidingwaterinstallatie, omgeving en gebruik;
 • beoordeelt deze gegevens ten aanzien van functie, materiële gegevens, bedrijfswijze, temperatuur;
 • verdeelt de collectieve watervoorziening in hoofdfuncties en componenten;
 • beoordeelt en kwalificeert de risico's van alle componenten van de leidingwaterinstallatie (inclusief het doen van temperatuurmetingen).

Hiernaast kunnen we ook op het gebied van automatisering van de installaties meedenken. We begeleiden uw mensen op persoonlijk niveau: we zijn bereikbaar voor vragen en lichten onze bevindingen graag toe!

BRL 6010 gecertificeerd

Onze adviseurs zijn gecertificeerd conform de BRL-6010. Deze certificering is verplicht voor bedrijven die risicoanalyses uitvoeren en beheersplannen opstellen voor prioritaire locaties. Hieronder valt ook de vakbekwaamheid van de adviseurs, klachtenmanagement, collegiale toetsing, geheimhouding en de gebruikte meetmiddelen. Zo bent u ervan verzekerd dat uw legionellabeheer in goede handen is bij ENGIE Services.


Legionella risicoanalyse en beheersplan

Om de kwaliteit en de continuïteit van een prioritaire instelling te waarborgen, moeten deze organisaties een legionellabeheersplan en bijbehorende risicoanalyse laten opstellen. Drinkwaterbeheer inclusief legionellapreventie staat hoog op de agenda veel bedrijven. Door middel van het uitvoeren van de benoemde eenmalige technische maatregelen en het uitvoeren van periodieke legionellabeheersmaatregelen houdt een organisatie de leidingwaterinstallatie hygiënisch en houdt u Legionella beheersbaar. Onze adviseurs kunnen u hierbij helpen. Zij analyseren stapsgewijs uw installatie en rapporteren de resultaten gedetailleerd aan in een beheersplan. 

De risicoanalyse bevat minimaal de volgende elementen:

 • Een componentenlijst met een overzicht van alle tappunten, toestellen, componenten & beveiligingen van de leidingwaterinstallatie in Excel en als PDF;
 • Technische omschrijving van de installatie;
 • Geconstateerde gebreken c.q. risico’s;
 • Resultaat temperatuurmetingen.

Het beheersplan bevat de volgende elementen:

 • De uitslag van de legionellarisicoanalyse;
 • Vastleggen algemene gegevens;
 • Een takenlijst van werkzaamheden die periodiek uitgevoerd moeten worden en de bevoegde personen;
 • Eenmalige technische maatregelen;
 • Periodieke beheersmaatregelen (zoals het spoelen van leidingen);
 • Werkinstructies & procedures (o.a. wat te doen bij normoverschrijdingen);
 • De frequentie van de watermonsters die genomen en onderzocht worden op legionellabacteriën.

Logboek legionella 

Een logboek legionella maakt onderdeel uit van dit beheersplan, zodat u het beheer op de juiste, vereiste wijze kunt (laten) vastleggen. Met behulp van dit plan zorgt ENGIE Services ervoor dat u met zo min mogelijk werk en kosten in zijn geheel aan de eisen kunt voldoen. Het legionellalogboek is een mooie stap richting een legionellavrije leidingwaterinstallaties


Verplichte legionellapreventie voor prioritaire instellingen

Voor prioritaire instellingen is het toepassen van legionellapreventie verplicht. Dit zijn instellingen met verhoogd risico op legionellabesmetting waar mensen verblijven met een hoger risico om hier ziek van te worden.

De wet ziet de volgende soorten organisaties als prioritair:

 • Ziekenhuizen, zorginstellingen en vergelijkbare instituten;
 • Recreatie, hotels, pensions, groepsaccommodaties en (mini)campings;
 • Gebouwen met een celinrichting (gevangenis & politiebureau);
 • Jachthavens;
 • Asielzoekers opvangcentra;
 • Zwembaden en sauna’s.

Als prioritaire instelling ben je verplicht om zorg te dragen voor de uitvoer van de volgende punten:

 • Per gebouw een risicoanalyse uit laten voeren door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau;
 • Verandert je drinkwaterinstallatie? Dan moet er een nieuwe risicoanalyse worden uitgevoerd door een gecertificeerde BRL 6010 adviesbureau.

Zorgplichtige instellingen 

Zorgplichtige instellingen hebben een minder hoog risico op legionellabesmettingen en daarom wordt er verwacht dat deze organisaties zelf de gepaste zorg dragen voor legionellapreventie. Het verschil is dat er voor prioritaire installaties wettelijke verplichtingen zijn voorgeschreven en dat zorgplichtige instellingen zelf mogen bepalen hoe ze aantonen dat ze aan deze zorgplicht voldoen.

De wet ziet onder andere de volgende soorten organisaties als zorgplichtig:

 • Evenementen en festivals;
 • Fabrieken en laboratoria;
 • Kantoorgebouwen;
 • Tuinbouwkassen. 

Er zijn twee verplichtingen waar een zorgplichtige organisatie aan dient te voldoen:

 • De wettelijke verplichting voor het uitvoeren en beheren van collectieve waterinstallaties, conform de NEN 1006;
 • De wettelijke zorgplicht voor het leveren van veilig drinkwater;

Onduidelijkheid over de eisen rondom een prioritaire- of zorgplichtige instelling?

Neem dan contact op met een van onze experts via 088 484 99 99,


Waarom actie ondernemen tegen besmet water?

Jaarlijks worden in Nederland honderden mensen ziek van legionella. Stel er raakt bij u iemand ziek door een ongezonde situatie op de werkvloer, dan kan dat fatale gevolgen hebben. Om besmetting te voorkomen kunt u beter aan legionella preventie doen, dan achter de feiten aan lopen. De gevolgen zijn een verhoogd risico op de veteranenziekte, longontsteking en andere veelvoorkomende ziektes naar aanleiding van een legionella infectie. 

Watermonsters

Het nemen van watermonsters is ieder half jaar verplicht voor prioritaire instellingen, zoals bedrijven in de zorg en de toeristische sector. Na het nemen van deze monsters worden deze op kweek gezet waarna een analyserapport volgt. Hierin staan de hoeveelheden legionellabacteriën genoemd. Bij overschrijdingen kunt u samen u met uw adviseur een plan van aanpak opstellen om de concentratie bacteriën naar acceptabele waarden terug te brengen. Bijvoorbeeld door desinfectie of het toepassen van alternatieve technieken voor water in zijn zuiverste vorm.

Periodiek adviseren

We blijven graag betrokken als adviseurs van uw drinkwaterbeheer en legionellapreventie. Ook na oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden. Zo blijft legionellapreventie binnen uw locatie een belangrijk agendapunt.


Wat zijn de kosten voor legionellatest & reiniging?

Bent u benieuwd naar de kosten van de legionella risicoanalyse en het beheersplan? Dit is afhankelijk van diverse factoren:

 • Welke type installatie(s) er word geïnspecteerd;
 • De ligging van het leidingwerk (denk aan kruipruimtes, verlaagde plafonds);
 • Toegankelijkheid van het gebouw;
 • Het aantal en type tappunten;
 • De omvang van het gebouw.

Wat gaat de legionella risicoanalyse en het beheersplan voor u kosten?


Hulp bij legionellapreventie en –bestrijding?

Wilt u voldoen aan alle wetgeving én aan de zorgplicht voor uw gasten die gebruik maken van water in uw organisatie?

Neem dan contact op via 088 484 99 99, of laat een reactie achter via het contactformulier.

ENGIE kan uiteraard nog meer voor u betekenen.

Voor de volgende diensten op het gebied van leidingwater kunt u bij ons terecht:

Advieswerkzaamheden:

 • Legionella risicoanalyse en beheersplan;
 • Risico inventarisatie & evaluatie koel- en klimaatinstallaties;
 • Audits op uitvoering onderhoud, beheer en legionellapreventie;
 • Algemeen advies onderhoud, beheer en legionellapreventie;
 • Trainingen onderhoud, beheer en legionellapreventie;
 • NEN1006 inspecties;

Reiniging en desinfectie:

 • Reiniging en desinfectie van leidingwaterinstallaties

Alternatieve beheerstechnieken legionellapreventie:

 • Koper- en zilverionisatie
 • Ultrafiltratie
 • UV desinfectie
 • Pasteurisatie
 • Douchekoppen met legionella filter
 • Fotochemisch beheer (AOT)

Koeltorens

 • Controle en onderhoud aan ontharders
 • Controle en onderhoud aan waterbehandeling
 • Chemicaliën
 • Reiniging en desinfectie van koeltorens
 • Reiniging en desinfectie van koeltorens
 • Koper- en zilverionisatie

Neem hiervoor contact op met een van onze experts via 088 484 99 99,

Waar komt de legionella-bacterie voor?

De bacterie die de ziekte veroorzaakt, bevindt zich in de grond en in het (leiding)water, echter in zulke kleine aantallen dat de bacterie geen gevaar vormt. De legionellabacterie vormt pas een probleem als zij zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Dit kan vooral gebeuren in water met een temperatuur tussen 30 en 45 °C (optimaal is 37 °C). Boven de 50 °C vindt afsterving van de bacterie plaats. Als het water niet door het hele watersysteem kan stromen, is het mogelijk dat het water blijft stilstaan in 'dode' hoeken. Omdat op deze plaatsen geen hoge temperatuur wordt bereikt, kan verdere groei plaatsvinden. Dit vormt een risico.

Besmetting Legionella

Besmetting vindt plaats via de longen. Aangenomen wordt dat de infectie overgebracht wordt door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, die verspreid worden via de lucht (nevel). De ziekte kan niet van de ene mens op de andere worden overgedragen en is dus niet besmettelijk. Het drinken van water vormt geen risico.

Lichte klachten legionella 

Gedurende twee tot vijf dagen ondervindt men lichte griepachtige verschijnselen zoals: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. De ziekte is in deze lichte vorm niet gevaarlijk. Er doet zich geen longontsteking voor. Alhoewel de klachten zonder behandeling kunnen overgaan, adviseren wij u toch altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Incubatietijd van legionella 

De tijd tussen de besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen ligt tussen de twee tot twintig dagen, gemiddeld vijf tot zes dagen.

Wat is veteranenziekte?

De 'veteranenziekte' is een ernstige longontsteking die wordt veroorzaakt door de legionellabacterie. Deze bacterie werd in 1976 ontdekt toen zich in Philadelphia (Verenigde Staten) een epidemie van longontsteking voordeed onder oudstrijders uit het Amerikaanse legioen. Naar schatting lopen jaarlijks honderden en mogelijk duizenden mensen een infectie met de legionellabacterie op. De meeste mensen worden niet ziek na blootstelling. Slechts bij een klein deel van degenen die met de bacterie zijn besmet ontwikkelt zich de ernstige veteranenziekte.

Symptomen Legionella   

De ziekte begint met een snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven 39 °C. De patiënt hoest en is soms kortademig. Een aantal patiënten heeft last van braken en diarree. De ziekte kan zeer ernstige gevolgen hebben, maar is door directe toediening van de juiste antibiotica goed te behandelen. Wel kan het na genezing van de longontsteking, nog lang duren voor de patiënt weer helemaal is opgeknapt.

Bekijk alle keuringen & Inspecties waarvoor u bij ons terecht kunt

Overzicht Inspecteren, valideren, certificeren

Contact