Legionellapreventie is verplicht voor instellingen waar mensen een groot risico lopen om besmet te raken met legionella, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, zwembaden en sauna’s.

Niet voor niets, want de gevolgen van het inademen van met legionellabacteriën besmette waternevel zijn verstrekkend. Bent u eigenaar van een instelling waar mensen een groot risico lopen om besmet te raken met legionella, oftewel een prioritaire instelling? Dan moet u maatregelen voor legionellapreventie nemen. Onze experts voorzien u graag van hulp en advies over legionellapreventie en –bestrijding, zodat uw processen en dienstverlening minimaal risico lopen op verstoring door legionellabesmetting. Direct een offerte opvragen?

Risicoanalyse en beheersplan legionellapreventie

Als prioritaire instelling bent u in het kader van legionellapreventie verplicht deze analyse te laten uitvoeren én – op basis daarvan – een beheersplan te laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Onze experts voeren de risicoanalyse voor u uit en stellen het legionellabeheersplan voor u op. Ze analyseren uw installatie en rapporteren de resultaten en aanbevelingen aan u. Vervolgens verwerken zij de aanvullende, periodiek uit te voeren, maatregelen voor u uit in het beheersplan. Een logboek legionella maakt onderdeel uit van dit beheersplan, zodat u het beheer op de juiste, vereiste wijze kunt (laten) vastleggen.

Legionellabestrijding

In veel gevallen behoort u water elk half jaar te (laten) bemonsteren en analyseren ter legionellapreventie. Constateren onze specialisten of u zelf bij periodieke bemonstering een te hoge concentratie legionellabacteriën, dan voeren zij desgewenst een onregelmatigheidsonderzoek (brononderzoek) voor u uit. Aan de hand van dit onderzoek brengen zij door middel van correcties de concentratie bacteriën naar acceptabele waarden terug. Bijvoorbeeld door desinfectie of het toepassen van alternatieve technieken.

Hulp bij legionellapreventie en –bestrijding?

Wilt u voldoen aan alle wetgeving én aan de zorgplicht voor uw gasten die gebruik maken van water in uw organisatie? Zoekt u daarom hulp en advies voor gedegen legionellapreventie? ENGIE Services is gecertificeerd conform BRL-6010. Deze certificering is verplicht voor bedrijven die risicoanalyses uitvoeren en beheersplannen opstellen voor prioritaire locaties. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw legionellabeheer in goede handen is. Contact opnemen? Bel onze afdeling Inspecties op +31 88 484 99 99 of mail naar inspecties.nl@engie.com.

Overige diensten

Op zoek naar iets anders? Klik op de links om meer te weten te komen over andere diensten van onze afdeling Technical Inspections & Solutions.

Direct een offerte opvragen? Klik hier!

Contact