• Maart 2012
  • AstenNederland
  • Agro, Food & FeedMarkt
  • Koudetechniek

Vriescentrale Asten is een logistieke dienstverlener in de voedingssector. Zij heeft drie activiteiten: op- en overslag, een verpakkingsafdeling en een klein transport voor het vrieshuis.

José Hendrickx: “Als dienstverlener kennen wij het belang van een betrouwbare partner. Wij zijn dat voor onze klanten. ENGIE Refrigeration is dat voor ons.”

De hoofdactiviteit van Vriescentrale Asten ligt op de verpakkingsafdeling. Hendrickx: “Daar maken wij van de producten van onze klanten een exportwaardig product zoals de wetgeving dat vereist. De verpakkingsafdeling verwerkt voornamelijk vlees. Wij hebben een invriescapaciteit van 160 ton per 24 uur. Op onze opslagafdeling is het aandeel van vlees zo’n 50%. De andere helft bestaat uit overige voedingsproducten.” 

Strategische keuzes

ENGIE monteerde in de nieuwbouw van Vriescentrale Asten in 1987 koelinstallaties op basis van R22. Hendrickx: “Sinds die tijd hebben wij verschillende verbouwingen en aanpassingen doorgemaakt. Vorig jaar bespraken wij het uitfaseren van de R22. Wij besloten dit te combineren met strategische keuzes voor de toekomst, namelijk groei, kwaliteitsverbetering en automatisering. Nu hebben wij een invriesautomatisering zoals die nog niet gerealiseerd was op het Europese vasteland. Eén machinekamer is verbouwd met een zodanige capaciteit dat een eventuele volgende uitbreiding opgevangen kan worden. De R22 is vervangen door ammoniak/CO2. 

Ruimte

Hendrickx spreekt vol lof over de rol van ENGIE bij de ontwikkelingen binnen Vriescentrale Asten. “Zij hebben ons altijd als een volwaardige partner gezien. Wij hebben allebei geïnvesteerd in onze relatie door bijvoorbeeld studiereizen te maken. Daardoor konden wij gefundeerde beslissingen nemen. ENGIE heeft ons geadviseerd en bijgestaan in kostenoverzichten en subsidieaanvragen. Het klikt goed tussen ENGIE en Vriescentrale Asten omdat wij dezelfde mentaliteit van werken hebben.

Wij willen een toegevoegde waarde hebben voor onze klanten. Dat kan alleen als zij ons de ruimte geven ons werk goed te doen. Wij hebben ENGIE ook de ruimte gegeven een mooi stuk werk af te leveren. En dat hebben zij gedaan.”

Voor meer informatie over ENGIE Refrigeration klik hier.