• Februari 2015Ingangsdatum
  • VeenendaalNederland
  • Agro, Food & FeedMarkt
  • Refrigeration

Vraag: Ontwerp een koudecentrale op basis van een energiezuinig koudemiddel die eenvoudig is uit te breiden. Oplossing: Een NH3-installatie voor tempereer-, koel-, vriesbewaar- en invriesprocessen inclusief warmteterugwininstallatie.

Miljoenen kilo’s vlees gekoeld en bevroren houden en tegelijkertijd uitfaseren. De uitdaging van vleesimporteur en -exporteur Jan Zandbergen. Samen met ENGIE Refrigeration ging het bedrijf deze uitdaging aan: uitbreiding van het bestaande pand met vriesopslag en gekoelde ruimtes, de overstap naar volledig koelen met ammoniak en het benutten van mogelijkheden voor warmteterugwinning.

Nieuwe energiezuinige koudecentrale

Naast kalfs- en varkensvlees uit de Europese Unie, komen wekelijks tientallen zeecontainers met rund-, lams- en pluimveevlees van alle vijf de continenten naar Veenendaal. Eenmaal daar wordt het vlees verwerkt tot gewenste halffabricaten, in snelvriestunnels diepgevroren of als hele snit verhandeld. Met import, opslag, verwerking en distributie van vlees en vleesproducten heeft het bedrijf de hele keten in eigen beheer en onder één dak.

In 2006 groeide de vleesimporteur uit zijn voegen. De koelcapaciteit van de freoninstallatie was daardoor niet meer voldoende. Het bedrijf besloot om aan te bouwen en vroeg ENGIE een ontwerp te maken voor een nieuwe separate en energiezuinige koudecentrale. Nog datzelfde jaar draaide het bedrijf op twee systemen: deels op de oude freoninstallatie en deels op de nieuwe NH3-installatie.

Een goede basis is toekomstproof

Bij een snelgroeiend bedrijf als Jan Zandbergen is het belangrijk om naar de toekomst te kijken. Wil je uitbreiden of iets anders aankoppelen, dan moet de basis van de installatie goed zijn. Alleen dan kun je doorgroeien. Bij de uitbreiding van de koel- en vriescellen in 2006 was al rekening gehouden met een uiteindelijke sanering van de R22. In 2009 kon het bedrijf daardoor zonder problemen volledig over gaan op ammoniak.

Het toekomstgerichte ontwerp van de NH3-installatie bewees in 2014 opnieuw zijn nut. Jan Zandbergen bouwde wederom opslagcapaciteit bij en sloot het nieuwe vrieshuis aan op de bestaande NH3-installatie.

Dag in dag uit houdt de koelinstallatie 20 miljoen kilo vlees koud. Met vier compressoren en drie verschillende temperatuurniveaus in een invries-, vriesbewaar-, koel- en tempereersysteem. De grootste meerwaarde zit in de betrouwbaarheid ervan. Met smartphones kunnen temperatuurschommelingen of eventuele storingen zelfs vanuit huis snel ondervangen worden. Daarnaast leveren de installatie en de nieuwe werkwijze forse energiebesparingen op.

Warmlopen voor warmteterugwinning

De overstap naar een centraal koelsysteem werd meteen aangegrepen om de extra mogelijkheden voor warmteterugwinning te inventariseren. Bij koel- en vriesprocessen komt immers veel warmte vrij die je elders kunt gebruiken. Het bedrijf gebruikt de restwarmte nu voor onder andere de ontdooi- en tempereerprocessen, het verwarmen van het water voor de schoonmaak en voor de opwarming van de krattenwassers.

Benieuwd naar de jaarlijkse energiebesparing en de terugverdientijd van deze installatie? Lees verder voor de hele referentie.