• HeusdenNederland
  • WaterMarkt
  • Technische installaties

Het gemaal Gansoyen-Heusden zorgt er voor dat de polder tussen Heusden, Waalwijk en Vlijmen, droog blijft. Het gemaal pompt het water uit de Heusdense polder in de Bergse Maas.

In het verleden stond aan de andere zijde van de Bergse Maas een stoomgemaal, welke via een bypass onder de sluis in het afwateringskanaal door, ook de Heusdense polder leegpompte. Het gemaal dat  in 1964 gebouwd is, moest gerenoveerd worden. Deze werkzaamheden heeft het Waterschap Aa en Maas eind 2010 aanbesteed. 

Een palingpassage voor de migratie van jonge glasaal

De vraagstelling was duidelijk. Het complete gemaal moest worden gestript, de toegangsbrug vervangen en de bordessen aan weerszijden van het gemaalgebouw moesten worden vervangen. Ook diende het gemaalgebouw bouwkundig geheel gerenoveerd te worden. Verder was het noodzakelijk dat het gemaal nieuwe pompen zou krijgen en moest er een palingpassage worden aangelegd. De palingpassage dient om de migratie van jonge glasaal uit de Maas naar de polder te bevorderen.

ENGIE verzorgt de werktuigbouwkundige werkzaamheden

De opdracht werd aan ENGIE gegund voor de technische installaties in combinatie met Postma GWW BV en Flowserve BV. De opdracht omvatten o.a. de volgende werkzaamheden:

ENGIE voerde de werktuigbouwkundige werkzaamheden uit, de pompen werden vervangen door Flowserve en Postma GWW nam alle bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden voor haar rekening.