• Biest-HoutakkerNederland
  • Watermarkt
  • Renovatie en nieuwbouw

De rioolwaterzuivering in Biest-Houtakker, gebouwd in 1976, ontvangt via een stelsel van rioolleidingen en rioolgemalen het afvalwater, het influent, van Goirle, Biest-Houtakker, Hilvarenbeek, Esbeek, Baarschot, Diessen, Haghorst, Oostelbeers en Middelbeers.

De rioolwaterzuivering zuivert op een biologische manier het vieze water van huishoudens en bedrijven tot schoon water, het effluent. Dit moet voldoen aan de lozingseisen die zijn vastgelegd in een vergunning. Het effluent stroomt uit in rivier De Reusel.

RWZI Biest-Houtakker renoveert en vernieuwt vroegtijdig om toekomstige strengere eisen voor te blijven

Hoewel het gebouwencomplex nog in goede staat verkeerde en ook nog voldeed aan de geldende milieuvoorschriften, waren aanpassingen noodzakelijk om ook in de toekomst aan de steeds strengere lozingseisen te blijven voldoen.

Voor het project 'nieuwbouw en renovatie RWZI Biest-Houtakker' is gekozen voor een vrij nieuwe manier van aanbesteden, het zogenaamde 'Design & Construct'. Hierbij is het ontwerp en de uitvoering in handen van 'de markt'. Het waterschap heeft een programma van eisen opgesteld en dit vastgelegd in een 'functionele vraagspecificatie'.

ENGIE in bouwcombinatie verantwoordelijk voor gehele Design & Construct

De aannemerscombinatie ENGIE en Klok Bouw heeft de gunning ontvangen van Waterschap De Dommel op basis van de aanneemsom, kwaliteit, duurzaamheid en een ontwerp dat onderhoudsvriendelijk en energiezuinig is. Ingenieursbureau TAUW assisteerde en adviseerde bij het ontwerp.

De bouwcombinatie is volledig verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanpassing en de bouw van de installatie. Daarin opgenomen zit ook de verantwoordelijkheid voor de procestechnologie, werktuigbouwkunde, civiele techniek, elektrotechniek en besturing. Het waterschap beperkt zich tot toetsing van het geleverde werk of dit overeenkomstig de vraagspecificatie is.

Een absolute voorwaarde was dat het huidige continue zuiveringsproces geen hinder ondervond van de bouwwerkzaamheden, niet stagneerde en er geen kwaliteitsverslechtering van het effluent optrad. Hierop heeft het waterschap nauwlettend toegezien.

Het project bestond uit nieuwbouw van een aantal onderdelen van het complex. De overige onderdelen zijn opgeknapt, gemoderniseerd, uitgebreid en/of de apparatuur werd vernieuwd.

Nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie voldoet aan Natura2000-eisen

Na een strategische studie kwam vast te staan dat er een keten van maatregelen moest worden genomen om te komen tot een effluentkwaliteit die voldoet aan de strenge Natura2000-eisen en aan de te verwachten strengere eisen in de nabije toekomst. Bij de aanpak is rekening gehouden met deze ontwikkelingen. Door de aanpassing van de rioolwaterzuivering zijn beide doelen bereikt.