• 2006
  • DelfzijlNederland
  • Petro ChemieMarkt
  • Automatisering

Akzo Nobel Base Chemicals, gevestigd op het Chemie Park Delfzijl, produceert en vermarkt hoogwaardige oplossingen op basis van chloor en loog voor industriƫle afnemers.

Vanwege groeiende bezorgdheid over het transporteren van chloor via het spoor werd in 2006 begonnen met het bouwen van een chloorfabriek - met een productiecapaciteit van 90 kiloton per jaar - en een verladingstation met vier laadplaatsen voor tankwagens.

Geautomatiseerde verlading

ENGIE Industrial Automation leverde daarvoor een uniek Loading Control System dat is gebouwd op basis van de ENGIE MES Toolbox. Het systeem voorziet in het automatisch en optimaal indelen van orders per rit. Chauffeurs kunnen zelf de verladingen uitvoeren zonder tussenkomst van een operator. Als de chauffeur zich met zijn badge identificeert krijgt hij direct de ordergegevens op een scherm. De schermteksten zijn in vier talen beschikbaar in verband met de internationale afkomst van de chauffeurs. Het systeem verwijst naar de laadplaats waar de chauffeur zich met zijn badge moet aanmelden, waarna het laden kan plaatsvinden.

Koppeling met ERP systeem

De gehele applicatie is opgezet conform de ISA88 standaard waarbij besturing en visualisatie volledig zijn geĆÆntegreerd. De I/O wordt aangestuurd met een Modicon Premium PLC en er is een koppeling met het DCS en PI systeem van de fabriek. De ordergegevens zijn afkomstig uit het ERP systeem van SAP. De ENGIE MES Toolbox en het ERP systeem zijn met elkaar gekoppeld via een SAP Java connector. Alle handelingen rond de verlading worden geregistreerd en teruggekoppeld naar het ERP systeem dat ervoor zorgt dat de benodigde documenten na de verlading automatisch worden afgedrukt.

Identificatie en veiligheid

De identificatie van de chauffeurs en tankwagens gebeurt met behulp van RFID technologie. Er vindt automatisch controle plaats of een chauffeur gecertificeerd is om te verladen en ook de tankwagens worden gecontroleerd op eigenschappen als laadvermogen, coating en voertuigtype in relatie met de laadopdracht. Daarnaast controleert het systeem continu op veiligheidsaspecten van laadarmen en bordessen.