• 2018Onderhoud
  • Noord-HollandNederland
  • Infra & MobilityMarkt

Rijkswaterstaat en ENGIE hebben hun samenwerking met twee jaar verlengd. Tot 2021 verzorgt ENGIE het risico-gestuurd onderhoud van de Schipholtunnel, Zeeburgertunnel, Wijkertunnel en Leidsche Rijntunnel.

“Wij zijn bij het Tunnel Onderhoud Prestatiecontract of TOP-contract verantwoordelijk voor alles van slagboom tot slagboom”, vertelt Etienne de Jong, projectleider bij ENGIE Infra & Mobility. “Dat is leuk, want dat maakt de opdracht heel divers. We houden ons naast de techniek bezig met de kwaliteit van het asfalt in de vier tunnels. Door metingen en registratie informeren we onze opdrachtgever over de status van zijn asfalt. Ook hebben we speciaal voor deze opdracht een flora- en faunaplan gemaakt. Daarin staan onder meer aandachtspunten voor de omgeving en het beste moment om werkzaamheden uit te voeren.” Tevens omschrijft het de omgang met de Flora en Fauna wetgeving, natuurbeschermingswet, Natura 2000 en de gedragscode Flora en Faunawet.

Data verzamelen
Rijkswaterstaat heeft ENGIE ook gevraagd om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de tunnels. “Data speelt een steeds belangrijkere rol bij risico-gestuurd onderhoud”, aldus Etienne. “Daarom brengen we alle tunnels van A tot Z in kaart: tekeningen, systemen, software, uitslagen van functionele testen, toestandrapportages, et cetera. Dat is veel werk, maar het stelt ons in staat om Rijkswaterstaat goed te adviseren over hun langjarige onderhoudsprogrammering. Wanneer gaan we iets vervangen? Moet het eerder, kan het later, duurzamer of beter? Dit draagt bij aan een fijne samenwerking, die is gebaseerd op vertrouwen, wederzijds respect en transparantie.”

Beter resultaat
Het TOP-contract kent drie belanghebbende partijen: ENGIE, de contractbeheerders van Rijkswaterstaat en een vertegenwoordiging van de unit Tunnelbeheer van Rijkswaterstaat. Etienne: “Normaal gesproken werken alleen de opdrachtgever en opdrachtnemer samen. Maar juist deze driehoeksverhouding is cruciaal voor goed tunnelbeheer. Door de unit Tunnelbeheer ook uit te nodigen voor risicosessies en technisch overleg, groeit het vertrouwen en kunnen we processen snel efficiënter maken. We zijn hierdoor echt de rechterhand van de opdrachtgever geworden. We behartigen de belangen van de opdrachtgever als onze eigen belangen. Daardoor verbetert het resultaat: een hogere beschikbaarheid, een lager storingspercentage, kortere responstijden, een lagere onderhoudsfrequentie en minder energieverbruik.”

ISO 55001-certificering
Bijzonder is verder de ISO 55001-certificering. “Er zijn er niet veel die dit kwaliteitscertificaat, gericht op assetmanagement, hebben”, zegt Etienne. “Bij ENGIE baseren we onze filosofie van dienstverlening op de doelstellingen van zowel Rijkswaterstaat als ENGIE, bijvoorbeeld op het gebied van beschikbaarheid, communicatie en duurzaamheid. Het is heel belangrijk hier een goede balans in te vinden. In alle processen die te maken hebben met het contract – van onderhoudsstrategie tot inkoop en human resources – staan onze gezamenlijke doelen centraal. Zo kunnen we aantonen dat onze kwaliteitsprocessen goed in elkaar zitten. En werken we samen met Rijkswaterstaat aan veilige, beschikbare en duurzame tunnels.”