• 2010
  • TilburgNederland
  • HealthcareMarkt
  • Energie

St. Elisabeth koos voor de duurzame oplossing van ENGIE Services: een betrouwbare installatie die voldoet aan huidige en toekomstige eisen.

Het ketelhuis van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg (tegenwoordig Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) voldeed niet meer aan milieueisen. En als gevolg van uitbreiding van het ziekenhuis was de capaciteit ontoereikend geworden. Renovatie van de energievoorzieningen was niet voldoende. Daarbij gaf het St. Elisabeth Ziekenhuis voorkeur aan een off balance financiering. Uitbesteden bood uitkomst en St. Elisabeth koos voor de duurzame oplossing van ENGIE Services: een betrouwbare installatie die voldoet aan huidige en toekomstige eisen.

Werkzaamheden

ENGIE ontwierp en bouwde de nieuwe energiecentrale en is de komende 15 jaar ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie. Verschillende toepassingen in het ontwerp zorgen voor energiebesparing, zoals rookgaskoelers, die het rendement van de ketels verhogen, en low-nox-branders, die zorgen voor minimale uitstoot. Een leasemaatschappij financierde de investering. Door goede samenwerking met de betrokken partijen kon het ziekenhuis tijdens de werkzaamheden normaal blijven functioneren.