• Maart 2016Ingangsdatum
  • Lomm Nederland
  • Agro, Food & FeedMarkt
  • Refrigeration

In het Limburgse Lomm staat het specialiteitenbedrijf van aardappelverwerker Aviko. Met de nieuwe vriesinstallatie van ENGIE Refrigeration vriest Aviko daar nu per vrieslijn elk uur 10 ton friet in. Terwijl voorheen alleen terugkoelen mogelijk was. De vriestunnel maakt aardappelschijfjes en -blokjes, dunne en dikke frieten klaar om goudbruin gebakken te worden bij de consument thuis.

Het specialiteitenbedrijf van aardappelverwerker Aviko stond voor de uitdaging: bouwen we een deels nieuwe installatie of een compleet nieuwe installatie maar met hergebruik van componenten?

Aviko legde deze uitdaging voor aan ENGIE Refrigeration. Samen hebben ze diverse scenario’s besproken en gekozen voor de bouw van een nieuwe koelinstallatie.
Aviko produceert dagelijks 480 ton aardappelproducten die van 90°C terug gekoeld moet worden naar -12°C. De nieuwe vriestunnel maakt aardappelschijfjes en -blokjes, dunne en dikke frieten klaar om goudbruin gebakken te worden bij de consument thuis. Per uur vriest elke vrieslijn 10 ton friet in!

Optimaliseren van andere koelprocessen

Bij het ontwerp van de 10-tonstunnel, kwamen nieuwe ideeën tot leven. Het productieproces zou drie weken stilliggen en dat zette ENGIE aan het denken: Kunnen andere koelprocessen en -ruimten geoptimaliseerd worden? En kunnen we bestaande installaties demonteren en integreren in nieuwe installaties en ruimten?
Dit leidde tot meerdere projecten. Van het vervangen of aanpassen van koelinstallaties in de tussenruimte en weegruimte tot het hergebruik van een ammoniakcondensor en het installeren van een nieuwe koeling voor de schakelruimte. Door daar niet met buitenlucht te koelen, wordt voorkomen dat de verontreinigde buitenlucht binnenkomt en de elektronica in de schakelruimte vervuilt.

Minder onderhoudskosten en energieverbruik

Het resultaat mag er zijn. Energiezuinige motoren en frequentieregelaars beperken het energieverbruik. Ook komt Aviko in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek en een innovatiesubsidie. De nieuwe machines leiden tot minder uitval en onderhoudskosten!

Bent u benieuwd hoe we de bouwtijd op locatie hebben kunnen beperken tot slechts 3 weken? Wilt u weten of productielijnen stil hebben gelegen? Klik hier voor de volledige referentie.