FiSS: your Fire Safety and Security Companion

FISS logoBeveiliging is werk voor specialisten. Of het nu gaat om brandveiligheid, het detecteren van ongewenste bezoekers of het identificeren van personen in camerabeelden. Elke discipline in het veiligheidsdomein vraagt zijn eigen specialisme. Kennis van wet- en regelgeving, kennis van systemen en techniek, kennis van patronen en modus operandi. Deze kennis gecombineerd met de ervaring om de vertaling naar uw wensen te maken, maakt dat we de beste oplossing kunnen bieden. De specialisten van ENGIE Fire Safety & Security maken deel uit van een veel breder georiënteerde gebouwbeheerorganisatie waardoor wij veiligheidsvraagstukken daadwerkelijk integraal kunnen benaderen. 

Welke maatregelen te kiezen?

Bij het bepalen van het juiste beveiligingsniveau zijn vele factoren van invloed. Op het gebied van brandveiligheid is er strikte wet- en regelgeving, die de verantwoording voor de veiligheid bij zowel de eigenaar als gebruiker van een pand belegt. Op basis van onder meer de omvang, hoogte en het gebruik van een gebouw kunnen de bijpassende beveiligingsmaatregelen worden geselecteerd.

Bij het beveiligen tegen acties van kwaadwillenden spelen veel meer factoren een rol. Op basis van kansen, effecten, kwetsbaarheden en scenario's kunnen dan bijpassende maatregelen worden geselecteerd. Tenslotte is het de kunst om alle beveiligingsmaatregelen, zowel organisatorisch, bouwkundig als elektronisch optimaal op elkaar af te stemmen.

FiSS biedt inzicht!

De FiSS methodiek van ENGIE geeft op basis van een uitgebreide scan inzicht in de status en samenhang van uw beveiligingsmaatregelen. Eén van onze specialisten maakt met behulp van een uitgebreide scan een inventarisatie van al uw beveiligingsmaatregelen.

De FiSS rapportage bestaat uit een visuele analyse, waarin de techniek, organisatie en toegepaste principes worden weergegeven en onderling vergeleken. Op basis daarvan kan het onderlinge evenwicht worden beoordeeld. Daarnaast geeft de rapportage  per onderwerp concrete adviezen. Deze adviezen zijn onder te verdelen in 3 categorieën: 

  1. Urgente aanpassingen, denk daarbij aan niet voldoen aan wet- of regelgeving, het ontbreken van documenten of gaten in uw beveiliging.
  2. Verbeteringen op korte termijn, relatief eenvoudige aanpassingen die leiden tot een beter beveiligingsniveau of een kostenbesparing.
  3. Mogelijke optimalisaties op lange termijn, om te komen tot een beter evenwicht in maatregelen ofwel het implementeren van nieuwe technieken of methodieken. 

De mogelijke optimalisaties werken wij, indien gewenst, uit in een business case die als basis kan dienen voor verdere besluitvorming.

Fire, Safety & Security

Contact

Leaflet FiSS