Meerjarenafspraken MJA3 en MEE

De overheid heeft met verschillende sectoren meerjarenafspraken gemaakt voor verbetering van de energie-efficiency. Ruim 1.100 grote bedrijven dringen met gezamenlijke duurzame doelstellingen hun energieverbruik terug.

Op dit moment zijn er twee verschillende meerjarenafspraken energie-efficiëntie: het MJA3-convenant en het MEE-convenant.

MJA3

In het MJA3-convenant maakt de overheid vrijwillige, maar niet vrijblijvende afspraken met bedrijven en instellingen over energie-efficiëntie. Deelnemende bedrijven verplichten zichzelf met een Energie-Efficiëntie Plan (EEP) om ten minste 2 procent minder energie per jaar te verbruiken. Bij MJA3 zijn de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Financiën en het Inter Provinciaal Overleg betrokken.

Ondernemingen die aan MJA3 deelnemen, zetten zich in om in 2020 30 procent minder energie te gebruiken. Er zijn routekaarten ingevoerd om die ambities te halen. De focus ligt op ketenefficiëntie en sector overstijgende samenwerking. Voor bedrijven die het convenant hebben ondertekend levert deelname kostenbesparingen, procesinnovaties en een duurzaam imago op. Bedrijven die aan het convenant deelnemen komen ook in aanmerking voor aanzienlijke belastingkortingen.

MEE

Het MEE-convenant is bedoeld voor grote industriële bedrijven die verplicht meedoen aan het emissiehandelsysteem van de Europese Unie: Emissions Trading System (ETS). Het MEE-convenant is in 2009 ondertekend en is gebaseerd op MJA3. Bij MEE zijn de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Financiën betrokken. ook organisatie die deelnemen aan de MEE dienen een Energie-Efficiëntie Plan (EEP) op te stellen.

ENGIE biedt ondersteuning

ENGIE kan bedrijven die deelnemen aan de MJA3 of MEE ondersteunen. We helpen met het opstellen van het Energie-Efficiëntie Plan (EEP) en kunnen helpen bij het realiseren van de energiebesparende maatregelen. Daarnaast kunnen zorgen voor een beter energiemanagement, zodat u tijdig kunt bijstellen of finetunen.

Contact over MJA3 en MEE

Wilt u meer weten over uw deelname aan de MJA3 of MEE? Of wilt u meer informatie over wat ENGIE voor u kan betekenen in het opstellen of realiseren van het EEP? Neem gerust contact met ons op door te bellen met 088-4847227 of via het contactformulier op onze website.

Meer weten over wet- en regelgeving rond energiebesparing?

● Lees hier over de andere wet- en regelgeving rondom energiebesparing

Contact