Richtlijn energie-efficiency EED

Een energie-audit is iedere vier jaar verplicht voor grote ondernemingen. Daarnaast moeten bedrijven met grote stookinstallaties een kosten-batenanalyse laten uitvoeren. Dit gebeurt om te bepalen of investeringen in die installaties rendabel zijn.

EED

De energie-audit en de kosten-batenanalyse vallen onder de Energie-Efficiency Richtlijn (EED, Energy Efficiency Directive). Deze Europese regelgeving heeft als doel om  bedrijven uit allerlei sectoren energiezuiniger te maken. De richtlijn moet bevorderen dat er 20% minder energie wordt verbruikt in 2020.

Heeft u een onderneming met meer dan 250 werknemers? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de EED-audit waarschijnlijk op u van toepassing.

EED-audit

De EED energie-audit vindt elke 4 jaar plaats. Het doel van de audit is om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. Bedrijven krijgen zo een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen in de organisatie. Dit moet ondernemingen stimuleren om meer energiebesparende maatregelen te nemen.
Een EED energie-audit bestaat uit:
● een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
● een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
● een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;
● een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Omgevingsdiensten of het bevoegd gezag ziet toe op naleving van de regels. Voert een onderneming de audit niet uit, dan kan een forse bestuurlijke boete volgen, die is gekoppeld aan de energierekening.

Handige tool

ENGIE kan u helpen om te bepalen of u audit-plichtig bent. Daarvoor hebben we een handige tool ontwikkeld. Daarmee kunnen we ook bepalen of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vrijstellingen. Neem gerust contact met ons op door te bellen met 088-4847227 of via het contactformulier op onze website. Wij gaan graag met u in gesprek over welke energieregelingen voor u van toepassing zijn.

Mocht u inderdaad audit-plichtig zijn, dan dient u iedere 4 jaar een audit te laten uitvoeren. ENGIE kan daarbij helpen. Het auditrapport moet vervolgens worden ingeleverd bij het bevoegd gezag, meestal de gemeente. Dit beoordeelt op grond van de Wet milieubeheer of aan de verplichtingen van de regeling is voldaan.

Plan van Aanpak

Daarna dient  u een plan van aanpak te maken voor de maatregelen die u denkt te gaan nemen om energie te besparen. Ook hierbij kan ENGIE u helpen. Over 4 jaar volgt dan een nieuwe audit. Ieder jaar wordt uw bedrijf getoetst aan de hand van het plan van aanpak.

In het plan van aanpak moeten in ieder geval de volgende maatregelen voorkomen:
1. Zekere maatregelen
2. Voorwaardelijke maatregelen
3. Onzekere maatregelen
(2 en 3 moeten over 4 jaar zekere maatregelen zijn)

Daarnaast bevat het plan van aanpak een verbeterplan: hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf over 4 jaar beter presteert dan nu?

Kosten-batenanalyse (KBA)

Een kosten-batenanalyse is verplicht bij investeringen in grotere stookinstallaties. Bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie dienen bedrijven het potentieel te onderzoeken van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en efficiënte stadsverwarming en -koeling. Het gaat hier om installaties van meer dan 20 MW. De regel moet bedrijven helpen om vaker hoogrenderende verwarming en koeling toe te passen.

ENGIE heeft veel ervaring met de kosten-batenanalyse. We willen u hier graag over adviseren. Er zijn ook verschillende tools voorhanden om te bepalen of er regionale warmtenetten zijn waarop uw bedrijf kan aanhaken. ENGIE kent zowel die tools als de warmtenetten en kan u gericht advies geven.

Contact over EED

Wilt u meer weten over de EED en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op door te bellen met 088-4847227 of via het contactformulier op onze website.

Meer weten over wet- en regelgeving rond energiebesparing?

● Lees hier over de andere wet- en regelgeving rondom energiebesparing

Contact