Energielabel C voor kantoren

Kantoorgebouwen in Nederland moeten vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben. Voldoen ze daar niet aan, dan mogen ze niet als kantoorruimte worden gebruikt. In het Energieakkoord hebben de overheid en diverse organisaties afgesproken om maatregelen te nemen gericht op energiebesparing en duurzame energie. Recent is daar de verplichting bijgekomen dat kantoren vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Hiervoor zal binnenkort het Bouwbesluit worden aangepast.

De regel geldt voor alle gebouwen die kantoorfuncties bevatten, met een ondergrens van 100 m2. Monumenten vallen hier vooralsnog buiten. Leegstaande, te transformeren en te slopen kantoren worden ook ontzien.

Energie-index

Dat kantoorruimtes vanaf 2023 minstens energielabel C moeten hebben, betekent in dit geval dat de energie-index niet lager dan 1.2 mag zijn. De handhaving en toetsing gebeurt ook aan de hand van deze index. Het nummer van de energie-index kunt u checken op het energielabel, het energieprestatiecertificaat of het energierapport.

Te laag energielabel, geen financiering

De verplichting geldt pas vanaf 2023. Toch heeft het energielabel nu al gevolgen voor de kantorenmarkt. Zo hebben verschillende banken (waaronder ING) al aangegeven geen financiering meer te verstrekken voor kantoorpanden met een energielabel lager dan C. Bij bestaande of nieuwe huurovereenkomsten die na 2023 doorlopen, kan de regel leiden tot sluiting van de kantoorruimte. Kunt u geen energielabel overleggen, dan betekent dit een boete van € 20.500,-. Het gevolg kan ook zijn dat de verhuurders noodzakelijke renovaties dienen uit te voeren, zodat het pand weer aan de gestelde eisen voldoet.

Wat moet u doen?

Allereerst is het zaak dat u weet welk energielabel uw pand nu heeft. Verschillende gecertificeerde bedrijven kunnen u hierbij helpen. U kunt ook ENGIE om advies vragen. We vertellen u graag exact hoe uw pand nu presteert op het gebied van energieverbruik en hoe dat beter kan.

Contact over Energielabel C

Wilt u meer weten over het verplichte energielabel C? Neem gerust contact met ons op door te bellen met 088-4847227 of via het contactformulier op onze website. Wij gaan graag met u in gesprek over uw energielabel.

Meer weten over wet- en regelgeving rond energiebesparing?

● Lees hier over de andere wet- en regelgeving rondom energiebesparing

 

Contact