Activiteitenbesluit Milieubeheer

Vrijwel alle Nederlandse ondernemingen krijgen te maken met het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit staan milieuregels voor bedrijven.

Energie besparen

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer stelt algemene regels voor bedrijven die onder de Wet Milieubeheer vallen en voorheen een milieuvergunning nodig hadden. In het Activiteitenbesluit is de verplichting beschreven om zoveel mogelijk energie te besparen. Deze verplichting geldt voor gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq). Voorwaarde is wel dat de energiebesparende maatregelen zich binnen 5 jaar terugverdienen.

Whitepaper "Van Label C tot EED"

De wet- en regelgeving rondom energiebesparing wordt momenteel gekenmerkt door een complexe wirwar van verschillende regelingen die elkaar overlappen en waarbij ook een tal van vrijstellingen gelden. Voorbeelden hiervan zijn het Activiteitenbesluit, EPBD, EED, MJA3, MEE en het Energielabel voor kantoren. Met ons overzichtelijke whitepaper "Van Label C tot EED " (zie hiernaast) hebben we orde aangebracht in de wirwar van regelingen, zodat u precies kunt zien aan welke wet- en regelgeving uw organisatie compliant dient te zijn. De whitepaper bevat een infographic waarmee u in een paar minuten op de hoogte bent van de regelingen die gelden voor uw bedrijf en welke acties u dient te ondernemen. U weet daarnaast wat er wordt bedoeld met het Activiteitenbesluit, EPBD, EED, MJA3, MEE of een energielabel. Download het whitepaper hiernaast.

Erkende maatregelen

Om discussies te vermijden zijn zogenoemde ‘erkende maatregelen’ per bedrijfstak aangewezen. Kan een bedrijf aantonen dat het heeft voldaan aan die erkende maatregelen, dan gaat het bevoegd gezag ervan uit dat de onderneming voldoet aan de energiebesparingsverplichting in het Activiteitenbesluit.

Wat moet u doen?

Welke milieuregels voor uw bedrijf gelden, hangt samen met de mate waarin uw onderneming het milieu belast. Met de Activiteitenbesluit Internet Module kunt u nagaan onder welk type uw bedrijf valt. Zo kunt u ook achterhalen of u een milieuvergunning nodig heeft of dat u een melding Activiteitenbesluit moet doen.

Wat kan ENGIE voor u doen?

Vervolgens moet u weten hoeveel energie u nu verbruikt en welke ‘erkende maatregelen’ u moet nemen om uw energieverbruik omlaag te brengen. ENGIE kan u daarbij ondersteunen. Wij hebben veel ervaring met de verschillende erkende maatregelen. We kunnen u ook adviseren hoe u in korte tijd zoveel mogelijk energie bespaart en hoe u uw investering zo snel mogelijk terugverdient.

Contact over het Activiteitenbesluit

Wilt u meer weten over het activiteitenbesluit en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op door te bellen met 088-4847227 of via het contactformulier op onze website.

Meer weten over wet- en regelgeving rond energiebesparing?

● Lees hier over de andere wet- en regelgeving rondom energiebesparing

 

Contact