De vraag naar duurzaam opgewekte energie groeit. Niet voor niets. Steeds meer organisaties zien de voordelen van duurzame energie.

ENGIE helpt u om een keuze te maken uit de grote diversiteit aan mogelijkheden voor duurzame energieopwekking of -levering. Wij adviseren u graag welke optie voor u het meest rendabel is.

Of het nu gaat om opwekking, opslag of levering van energie óf om het bouwen van een noodstroomvoorziening: kiest u voor ENGIE, dan kiest u voor zekerheid. Wij leveren een groot aantal mogelijkheden voor duurzame energieopwekking en –opslag, zoals onderstaand toegelicht onder meer: biomassa, zonnepanelen, WKO en geothermie. Is het zelf opwekken van duurzame energie voor u niet interessant of haalbaar, dan verzorgt ENGIE graag de levering van duurzame energie.

Bent u geïnteresseerd in één van deze opties, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om direct een afspraak in te plannen.

Biomassa

De inzet van biomassa en biobrandstof voor energieproductie is een zeer aantrekkelijk alternatief om uw CO₂-uitstoot te verlagen. ENGIE helpt u met de realisatie en exploitatie van uw biomassa energiecentrale. Van advies en planning tot ontwerp en realisatie. En van inbedrijfstelling tot exploitatie en energie-outsourcing.
Voor wie: kleine en grote ondernemers: van een zwembad of kantoor tot compleet industrieterrein.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een aantrekkelijk middel om uw energiekosten te verlagen en uw duurzame uitstraling te vergroten. ENGIE adviseert u graag over hoe dit het beste aansluit op uw situatie
Voor wie:
van kleine ondernemers tot grootschalige zon-PV-projecten.
Bewezen resultaat
: ENGIE heeft meerdere projecten succesvol afgerond en is partner in pilotprojecten voor duurzame gebiedsontwikkelingen in Nederland, zoals Gebieden Energie Neutraal en Innovatieprogramma Intelligente Netten

WKO: warmte- en koudeopslag en –opwekking

Door het hergebruik van warmte en koude die vrijkomen bij uw processen of dankzij wisselende weersomstandigheden, kunt u fors besparen op uw energierekening. Door warmte- en koudeopwekking te combineren met bodemopslag, kunt u alle aangesloten gebouwen op duurzame wijze voorzien van energie. De warmte die in de zomer vrijkomt bij uw koelprocessen worden opgeslagen in de bodem voor de winter. In de winter wordt opgewekte koude in de bodem bewaard totdat hier in de zomer behoefte aan is. Hierbij maken we onder meer gebruik van WKO gecombineerd met warmtepompen. Door zo de waterlagen in de bodem te gebruiken als energiebuffer wordt er in een zeer duurzame en CO2-beperkende energieoplossing voorzien. Bekijk de video hiernaast, die uitlegt hoe WKO werkt. Met warmte-koudeopslag bent u niet meer afhankelijk van gas en kiest u voor een zeer duurzame, zogenaamde ‘groene’ oplossing.
Voor wie: Kantoren, woningen en winkels, datacenters, scholen, ziekenhuizen. Zowel voor nieuwbouw als voor renovatieprojecten.
Bewezen resultaat
:  Voor het Oosterdokseiland verminderden wij de CO2-uitstoot met 65%.

Bent u afnemer van warmte en/of koude?

Heeft u vragen over uw aansluiting op een energiesysteem van ENGIE Services? Bel dan met +31 88 444 70 00 of ga naar engie-energie.nl/wko voor meer informatie.

Geothermie

Geothermie of aardwarmte is een schone en hernieuwbare energiebron waarmee nauwelijks CO2 uitgestoten wordt. Met geothermie kunnen woonwijken, bedrijventerreinen en kassen op een duurzame manier verwarmd worden en is een erg aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor gas. Het van nature aanwezige warmte water wordt opgepompt, de warmte wordt eruit gehaald en het water wordt weer teruggepompt in dezelfde aardlaag en warmt daar weer op. Met één geothermiebron kunnen ongeveer 8.000-20.000 huishoudens in warmte worden voorzien. Als de temperatuur hoog genoeg is, is ook elektriciteitsproductie mogelijk, of stoom voor de industrie.

ENGIE helpt u met de realisatie en exploitatie van geothermieprojecten. Van ontwerp van de geothermiebron, de bouw en het onderhoud tot de verkoop van de warmte aan de afnemers. ENGIE is eindverantwoordelijke en investeert zelf in geothermiebronnen.
Voor meer informatie over geothermie bekijk deze video van Storengy, onderdeel van ENGIE. Of lees meer op www.hoewerktaardwarmte.nl, opgezet in samenwerking met het Ministerie van EZK.

Voor wie: Woningbouw, utiliteit, industrie, tuinbouw
Bewezen resultaat: ENGIE heeft wereldwijd verschillende geothermie projecten gerealiseerd en in exploitatie, van lage temperaturen warmte voor stadsverwarming tot hoge temperatuur stoom voor elektriciteitsopwekking. Daarnaast is ENGIE in Nederland bezig met het ontwikkelen van meerdere geothermiebronnen.

Energiezekerheid

Met een eigen (nood)stroomvoorziening bent u altijd verzekerd van continuïteit. ENGIE adviseert, bouwt en onderhoudt warmtekrachtcentrales, noodstroominstallaties en no-breakinstallaties.

Wij beginnen met een analyse van uw situatie en de huidige installatie, en inventariseren uw wensen en eisen. Binnen de kaders van uw behoeften adviseren wij u over een zo duurzaam, efficiënt en betrouwbaar mogelijk systeem, met een zo hoog mogelijk rendement. Daarbij zijn total cost of ownership, energy efficiency en asset efficiency sleutelwoorden. Wij helpen u ook graag bij aansluiting van de noodstroombesturing op het gebouwbeheersysteem, instructie van medewerkers en onderhoud en beheer.
Voor wie: organisaties voor wie energiezekerheid een vereiste is

Contact

Wilt u meer weten over bovenstaande oplossingen of wilt u graag onafhankelijk advies over uw eigen situatie? Neem dan contact met ons op.

Lees alles over onze dienstverlening in de energieketen

Contact