Contractvormen samenwerking met ENGIE.

Wij bieden onze dienstverlening in diverse contractvormen aan, zodat u altijd een vorm vindt die bij uw wensen past. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld een prestatiecontract in de vorm van een O+, waarbij u de technische energievoorziening en de exploitatie van de installaties voor een langere periode volledig uitbesteedt aan ENGIE. Een andere vorm kan zijn dat u en ENGIE samen structurele afspraken maken over het beheer en onderhoud. Wij geven u dan bijvoorbeeld de garantie op de beschikbaarheid van de installatie of het installatiedeel voor uw productieproces of kantoorgebouw. Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk de meest passende contractvorm voor u te vinden.

Wilt u meer weten over onze aanpak of wilt u graag onafhankelijk advies over uw eigen situatie? Neem dan contact met ons op.

Besparings- en verduurzamingskansen met ESCo

In de industrie en de utiliteit ligt de focus vaak bij het optimaliseren van het primaire productieproces. Logisch, daarmee verdient u uw geld en geldt als uw kerntaak. Investeren in een (duurzame) energievoorziening of energieoplossing met lange(re) terugverdientijden is veelal ondergeschikt. Dat is enerzijds begrijpelijk, maar wat ENGIE betreft echt een gemiste kans. Er liggen namelijk een aanzienlijk besparings-en verduurzamingspotentieel, zoals de mogelijkheid voor CO2-emissiereductie. Een kans die nu onbenut blijft. ENGIE helpt u graag uw kansen inzichtelijk te maken en deze te verzilveren. Bijvoorbeeld in de vorm van een ESCo.

ESCo: wij realiseren uw doelstellingen

In een ESCo-overeenkomst maken wij met u afspraken over de te leveren dienst - denk aan warmte, koude, stoom, water en/of het reduceren van afvalstromen - over een bepaalde periode tegen een vaste prijs. Hierbij kunnen we ook nog afspraken maken over duurzaamheidsdoelstellingen die we binnen het contract realiseren. Op die manier kunt u zich volledig op uw primaire proces focussen en halen wij het beste uit de rest.

EnergieSupplyContract (ESC)

Het EnergieSupplyContract (ESC) is een alternatieve vorm van een ESCo. Het is een leveringscontract gefocust op outsourcing van de utilities voor bijvoorbeeld industriele klanten. Deze vorm van een ESCo concentreert zich op het aanbieden, exploiteren en beheren van energie- en procesondersteunende installaties, waarbij we ook financieringsmogelijkheden kunnen aanbieden. Het doel is altijd een substantiele besparing op de energiekosten, reductie van CO2-emissies, realisatie van meer kwaliteit en volledige ontzorging. Uiteraard tegen een maximale beschikbaarheid van uw technische (deel)installaties.

ESCo in de praktijk

Een goed voorbeeld van een dergelijke ESCo zijn de contracten die we met Nutricia in Zoetermeer en Bel Leerdammer hebben afgesloten. Zo heeft Bel Leerdammer ENGIE volledig verantwoordelijk gemaakt voor de functionaliteit en de beschikbaarheid van alle utilities en locatiegebonden installaties. Met als resultaat een daling van het energieverbruik in absolute en relatieve zin, verbetering van de bedrijfszekerheid en financieel rendement, waardoor ruimte ontstond om de productie uit te breiden. Bij Bel Leerdammer zijn we begonnen met een bestaande technische installatie, maar daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om een utility geheel in exploitatie te nemen. Vanaf ontwerp, financiering en bouw tot onderhoud en beheer. We maken dan met u afspraken op basis van output.

Bekijk hier onze introductiefilm over ESCO

 

O+: verantwoordelijkheid bij ENGIE

Als u een grote investering in verduurzaming van uw installaties- of gebouw wilt doen, is een O+-contract met ENGIE een interessante optie. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de exploitatie op ons, al dan niet in combinatie met de financiering. Bovendien dragen wij gedurende het volledige contract de verantwoordelijkheid voor het beschikbaar houden van het geleverde  product of de geleverde dienst. U betaalt maandelijks voor wat u afneemt en de daadwerkelijke beschikbaarheid van de installaties. Zo betaalt u nooit teveel.

O+: omvangrijke projecten snelle toegankelijk

Een O+-constructie maakt omvangrijke verduurzamingsprojecten voor veel bedrijven sneller toegankelijk door verlegging van de financiele verantwoordelijkheid. Daarnaast blijkt uit ervaring dat de oplossingen die uit dergelijke overeenkomsten voortkomen vaak beter aansluiten op de wensen en bijvoorbeeld duurzaamheidsdoelstellingen van de klant.

We zetten de voordelen van een prestatiecontract met ENGIE voor u op een rij:

  • Doordat wij actief zijn in de totale energieketen hebben wij ruime ervaring opgebouwd. Deze kennis en ervaring zetten wij graag in om u te verzekeren van lage kosten over de levensduur van uw overeenkomst/ investering.
  • Lagere faalkosten ten opzichte van traditionele contractvormen doordat planning in onze handen is en u niet afhankelijk bent van meerdere partijen.
  • Hierdoor is ook een strakkere planning mogelijk.
  • Maximale inzet van ENGIE doordat wij medeverantwoordelijk zijn voor uw project en u ons bovendien mag afrekenen op het niet op tijd behalen van vooraf overeengekomen prestatieafspraken.
  • U kunt zich volledig op uw core business focussen en wordt ontzorgt in de secundaire processen.
Contact
Vind hier de ENGIE-
vestiging in uw buurt