Optimaliseer bouwwerken met BIM

We leven in een data driven environment en hebben steeds meer kennis beschikbaar om onze producten en diensten te verbeteren. Ook in de bouw kunnen data veel waarde toevoegen, bijvoorbeeld als het wordt ingezet om optimalisaties in ontwerp, bouw en gebruik door te voeren. ENGIE maakt die informatie beschikbaar én waardevol toepasbaar met Building Information Modelling (BIM).

BIM brengt gebouw digitaal tot leven

Met BIM brengen we het gebouw voor u digitaal tot leven. Middels Virtual Reality ervaart u hoe het gebouw eruit gaat zien, voordat het daadwerkelijk gebouwd is. U kunt virtueel rondlopen in uw gebouw en – omdat u veel gedetailleerde informatie snel tot uw beschikking heeft – in de design- en gebruiksfase betere beslissingen maken. Met behulp van Augmented Reality plaatsen we digitale informatie op werkelijke, fysieke objecten. Zo kunt u de gewijzigde inrichting alvast zien op een bestaande locatie, kan performance-informatie worden toegevoegd aan assets of kan een technicus op afstand worden bijgestaan door een specialist. 

BIM creëert common data environment

De BIM-aanpak van Engie is erop gericht één centrale locatie te creëren – een zogenaamde Common Data Environment – waar alle data en informatie van het bouwwerk staat opgeslagen en wordt bijgewerkt bij wijzigingen. Hiermee verkleinen we het risico dat er wordt gewerkt met verouderde of verkeerde informatie. Zo dringen we faalkosten terug en maken we het proces en het ontwerp efficiënter. Nieuwe en bestaande situaties worden beter op elkaar afgestemd, waardoor de kosten en doorlooptijd afnemen. Daarnaast heeft de modificatie minder impact op de bedrijfsvoering.

Altijd gelijke informatie dankzij BIM-model

De samenstellingstekeningen, productietekeningen en het BIM-model zijn via een tablet op de bouw te raadplegen. Doordat de productietekeningen en samenstellingstekeningen zijn gegenereerd uit het BIM-model is de informatie overal gelijk. De antwoorden op de meeste vragen zijn terug te vinden in het BIM-model, wat ervoor zorgt dat het team sneller door kan met hun werk en minder hoeft te overleggen.

Beheren en ontwikkelen vanuit BIM

BIM gedijt het beste binnen contracten die ketensamenwerking bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat dit klanten een besparing kan opleveren van wel 20% ten opzichte van de traditionele aanbestedingscontracten. Daarnaast kan een project, naast fysiek, ook digitaal worden opgeleverd. Dit houdt in dat het model de informatie bevat die gebruikt kan worden in de beheerfase, bij bijvoorbeeld het assetmanagement. Ook kunt u deze informatie gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen, zoals workplace management, om medewerkers slimmer te laten werken, en om het bouwwerk efficiënter te kunnen gebruiken.

De voordelen van BIM

Met BIM leggen we het fundament om waarde uit de bouwwerkdata te halen. U en uw ketenpartners beschikken dankzij BIM over rijke en zeer betrouwbare informatie, wat u in staat stelt betere beslissingen te nemen. Daarnaast beheerst u faalkosten en bespaart u bouw- en beheerkosten én tijd in het proces. BIM maakt het bovendien mogelijk prestaties gemakkelijker en overzichtelijker te toetsen aan de oorspronkelijke uitgangspunten en u kunt de prestaties van uw bouwwerk vergelijken met andere gebouwen.

Contact