Koude wordt steeds belangrijker in de industrie. Denk aan de agrarische sector, de chemie en de voedselverwerkende industrie.

Productie, verwerking, opslag en distributie zijn in toenemende mate afhankelijk van koude. Hoe beter bedrijven de koude en de daarbij vrijkomende warmte inzetten in hun bedrijfsvoering, hoe concurrerender zij worden.

Oplossingen

De expertise over efficiënt koelen en vriezen is door onderzoek enorm vergroot. Van nagenoeg elk product en elk bedrijfsproces weten wij exact welke koudebehandeling leidt tot het beste resultaat. Onze koude- en vriesinstallaties regelen wij honderd procent in op de specifieke omstandigheden van de ondernemer. Prestaties van koel- en vriesinstallaties nemen hierdoor aanzienlijk toe. Wij bewaken ook de continuïteit. Koel- en vriesinstallaties zijn hierdoor niet alleen blijvend efficiënter, ze gaan ook langer mee en zijn betrouwbaarder.

Daarnaast hebben wij ons toegelegd op natuurlijke koudemiddelen in koel- en vriesinstallaties ter vervanging van de synthetische koudemiddelen. Synthetische koudemiddelen worden de komende jaren uitgefaseerd. Een oplossing met natuurlijke koudemiddelen leidt tot hogere prestaties en u voldoet ook op lange termijn aan de wetgeving.

Resultaat

Het resultaat is dat bedrijven koude en warmte steeds beter inzetten. Dat leidt in veel gevallen tot lagere kosten en een betere productkwaliteit. Tenslotte leidt dit tot een efficiënter gebruik van koude en warmte en tot minder verbruik van energie. Dat bespaart kosten, terwijl de bedrijfsvoering verduurzaamt en betrouwbaarder wordt.

Meer over Koudetechniek

Ga voor meer informatie naar koudetechniek.nl

Koudetechniek.nl
Contact
Referenties Koudetechniek