Het eerste MVO-verslag van ENGIE Nederland is een feit. Hierin hebben wij de belangrijkste MVO-verrichtingen van ENGIE Services en ENGIE Energie tussen 1 januari en 31 december 2016 benoemd. ENGIE Nederland wil maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zichtbaarder en voelbaarder maken. Met dit MVO-verslag laten we zien wat onze bijdrage is aan MVO en wat onze doelstellingen en -ambities zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk ondernemen.

Cover MVO-verslag 2016 website“MVO zit in ons DNA. Het is een ‘way of life’, een intrinsieke motivatie om als bedrijf het voortouw te willen nemen in ontwikkelingen die we zien in de wereld om ons heen. De ENGIE Groep signaleert daarbij vier trends: CO₂-reductie, decentralisatie, digitalisering en een groeiende vraag naar duurzame energie en efficiëntere energiesystemen. Door de CO₂-uitstoot drastisch te reduceren kunnen we de opwarming van de aarde een halt toeroepen. Daarnaast zien we een decentraal energienetwerk ontstaan doordat steeds meer partijen hun eigen energie opwekken. Met digitalisering maken we installaties, huizen en zelfs hele gebieden ‘slimmer’. Mede als gevolg daarvan neemt de vraag naar duurzame energie en efficiëntere energiesystemen toe”, aldus Han Blokland CEO ENGIE Nederland.

Leider in de energietransitie & lange termijn ambities

Wij maken de energietransitie mogelijk en spannen ons in om samen met onze zakelijke klanten en consumenten een bijdrage te leveren aan het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen. Om onze doelstellingen in te vullen en leider te zijn in de energietransitie committeren wij ons aan een aantal lange termijnambities. Zo willen we in 2030 CO₂-neutraal zijn en streven we naar 50% duurzaam grondstoffengebruik. Ook maken we duurzame inzetbaarheid een standaard gespreksonderwerp tussen alle leidinggevenden en medewerkers en geven we alle medewerkers inzicht in hun duurzame inzetbaarheid.

Integrale aanpak

Om hier vorm en inhoud aan te geven, hebben we het ‘MVO Huis’ ontwikkeld. Binnen de pijlers Mens, Milieu, Markt en Maatschappij zijn materiële thema’s bepaald waar wij serieus werk van willen maken. MVO vraagt om een nauwe, duurzame samenwerking; zowel tussen alle medewerkers en ENGIE-bedrijven onderling als met opdrachtgevers en andere ketenpartners.

Hoogst haalbare trede CO₂-prestatieladder

Na in 2015 voor het eerst op niveau 3 te hebben gedraaid, behaalde ENGIE Services in juni 2016 de hoogst haalbare trede op de CO₂-prestatieladder: niveau 5. Nu willen we echte slagen maken. Was onze ambitie voor het reduceren van onze CO₂-uitstoot voor 2016, 8,6% ten opzichte van 2013. Voor 2019 hebben we deze nu gesteld op 17%. Over 2016 is 14% gerealiseerd. 

Veiligheidsrecord

2016 was een veilig jaar voor ENGIE Nederland. Bij ENGIE Energie waren geen verzuimongevallen en ENGIE Services behaalde voor het vijfde jaar op rij de laagste ongeval-rating ooit. Het doel was ten opzichte van 2015 al naar beneden bijgesteld naar een injury frequency van 1,25 per miljoen gewerkte uren (2015: 1,50), maar het eindresultaat eindigde beduidend lager op 0,74 (2015: 0,93). Met deze resultaten is ENGIE Services toonaangevend in haar branche. 

Meer MVO van ENGIE? Ervaar het verslag op www.engie-services.nl/mvo/mvo-verslag.

Noot: Aangezien de samenwerking tussen ENGIE Services en ENGIE Energie in 2016 van start is gegaan, kunnen nog niet alle activiteiten en cijfers aan ENGIE Nederland worden toegeschreven. Om deze reden kan dit verslag niet worden vergeleken met eerdere jaargangen.