web versie Schiphol 1

Schiphol streeft ernaar om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Na de B-, E- en F-pier beschikt sinds kort ook de G-pier van Schiphol over een warmte-koudeopslag (WKO). De bestaande installatie in de G-pier is vervangen door een moderne WKO met nieuwe warmtepompen en droge koelers, hierdoor is onder andere vrije koeling mogelijk. Ook is de regeltechniek volledig vernieuwd. Bovendien levert de nieuwe WKO een energiebesparing op van 40%.

Door de aanleg van WKO-installaties verbruikt Schiphol voor het verwarmen en koelen van de pieren aanzienlijk minder gas, hierdoor is er veel minder CO2-uitstoot. Dit komt doordat gas een hoge CO2-uitstoot heeft en bijdraagt aan klimaatopwarming, een WKO daarentegen werkt op schone bodemenergie. Naar verwachting zal op de G-pier jaarlijks 168.000 m³ aardgas worden bespaard, wat een CO2 -reductie van 84 procent oplevert.

Met het aanleggen van WKO systemen laat Schiphol zien serieus werk te maken van de overgang naar duurzame energie en de doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn.