Al decennia lang is EMMA Safety Footwear de vaste producent voor ENGIE’s veiligheidsschoenen. In 2016 startte ENGIE haar missie om haar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) circulair te laten produceren. Met die missie klopte het bedrijf dan ook aan bij partner EMMA. Een verzoek dat de productie van een volledig circulair geproduceerde veiligheidsschoen in een stroomversnelling bracht.

In maart 2018 presenteerde EMMA tijdens het National Safety at Work Event van Intersafe officieel de circulaire veiligheidsschoen. ENGIE was de eerste partner die besloot de schoen in haar assortiment van PBM’s op te nemen. Vanaf dat moment vervangt ENGIE oude veiligheidsschoenen die niet meer aan de veiligheidseisen voldoen steeds meer door de circulaire modellen van EMMA.

Grondstoffen hergebruiken

Concreet betekent het circulair produceren van de veiligheidsschoenen dat EMMA de inzet van (primaire) grondstoffen vermijdt. Ook vermijdt de producent energiegebruik en CO₂-emissies, kiest ze voor herwinning van grondstoffen en de toepassing van gerecycled materiaal in nieuwe producten. EMMA zet bovendien mensen in die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zij worden ingezet voor de productie van de schoenen, maar ook bij de sortering en ontmanteling van de schoenen, werk- en veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Gescheiden afvalstromen

Om al het materiaal te kunnen hergebruiken is het scheiden van afvalstromen essentieel. In samenwerking met partner Cofa, onderdeel van FBbasic, zette ENGIE een retourlogistiek op waarin alle oude PBM’s worden ingezameld. Medewerkers van FBbasic halen deze PBM’s, waaronder de veiligheidsschoenen, uit elkaar. Zo ontstaan er gescheiden afvalstromen. Dat maakt het mogelijk om materialen als secundaire grondstoffen voor nieuwe producten te gebruiken.

Gefaseerd

ENGIE maakt de overstap naar circulaire veiligheidsschoenen bewust in fases, vanuit duurzaam perspectief: pas als oude schoenen versleten zijn, vervangt ENGIE ze door een circulair model. Inmiddels is bijna 10% van de in gebruik zijnde schoenen circulair geproduceerd.