Veiligheidsbewustzijn en de kennis rondom veiligheid vergroten, waardoor er geen ongevallen meer gebeuren. Daarvoor is de jaarlijks terugkerende Veiligheidsmaand in het leven geroepen: een evenement waarin operationele medewerkers en hun leidinggevenden op een praktische en bovenal leuke wijze worden geïnformeerd over actuele onderwerpen rondom veiligheid. Het doel is om het veiligheidsbewustzijn en de kennis rondom veiligheid te vergroten waardoor er geen ongevallen meer gebeuren. “Over veiligheid moeten we elkaar altijd aan kunnen en durven spreken. Het is ons gezamenlijk belang om alle ongevallen te voorkomen” zegt Sandor Wols, veiligheidskundige bij ENGIE Services West. “De veiligheidsmaand heeft zich al bewezen als een waardevolle bijdrage aan ons veiligheidsprogramma.”

Leerzame mix aan workshops
Iedere deelnemer aan de Veiligheidsmaand volgt één tot twee workshops. De uitdaging is om een goede en leerzame mix van workshops samen te stellen. Naast de veiligheid gerelateerde onderwerpen, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en asbestverwijdering, worden ook onderwerpen als duurzame inzetbaarheid en sociale veiligheid onder de aandacht gebracht. Deze worden gekozen uit bijvoorbeeld trends uit werkplekinspecties, gewijzigde wet- en regelgeving, succesverhalen binnen ENGIE en suggesties vanuit de operatie.

Toekomstplannen
De Veiligheidsmaand is een vast onderdeel geworden op de agenda. Dat betekent dat je moet blijven ontwikkelen om aansluiting te houden met de medewerker en zijn omgeving. Hiervoor is al een aantal ideeën geopperd. Denk bijvoorbeeld aan een safety walk bij een klant of het richten van workshops op privésituaties, zoals EHBO bij kinderen of valtrainingen. Andere mogelijkheden zijn het beleven van risico’s en risicobeheersing, via VR of juist door het (gecontroleerd) aanvoelen van hitte uit een brand of door op hoogte te staan. Zo blijven wij ook in de toekomst onze medewerkers stimuleren om altijd veilig te werken.