Dit is een van de conclusies uit het rapport van e-nolis.

Het bedrijf is in 2017 gestart als spin-out van ENGIE. Uit de analyse over de werkelijke energieprestaties van kantoorgebouwen in Nederland dat vandaag gepubliceerd is, is bewezen dat de ‘performance gap’ tussen energielabel en daadwerkelijke energieprestatie kansen kan opleveren.

Maar liefst 65% van de Nederlandse kantoorgebouwen heeft een hoger energieverbruik dan het bijbehorende energielabel aangeeft. Hoe beter het energielabel, hoe slechter de prestatie zoals verwacht conform het energielabel. Van de panden met een energielabel C of beter presteert namelijk zelfs 70% slechter dan je op basis van het label zou verwachten. Dat blijkt uit onderzoek van e-nolis, uitgevoerd bij 119 gebouwen met een totaal vloeroppervlak van 1,1 miljoen vierkante meter.

Guido Frenken, Managing Director ENGIE Ventures & Integrated Solutions van ENGIE: ‘de conclusies uit dit rapport geven aan dat je pas trots mag zijn op een label bij de voordeur als je ook steeds opnieuw blijft aantonen dat je er echt recht op hebt. Dan kun je de werkelijke energieprestatie koppelen aan de actuele vastgoedwaarde’.  

De ambitie van ENGIE is om de gebouwde omgeving op de beste manier te verduurzamen en daar hoort een kritische blik op de echte operationele prestaties van gebouwen bij. De spin-out gebruikt slimme algoritmes, doorontwikkeld uit de expertise van ENGIE. ENGIE heeft e-nolis daarom apart gepositioneerd om iedereen in Nederland inzage te verschaffen in zijn of haar performance gap. De eisen voor energie-efficiency gelden voor iedere eigenaar, huurder, verhuurder of gebruiker van een bestaand gebouw of industriële locatie. De overheid verplicht al deze partijen om zuinig met energie om te gaan. Gesterkt door het Klimaatverdrag van Parijs heeft ook de Nederlandse overheid eisen bepaald op het gebied van energie-efficiency. Om wegwijs te maken in de wir war van energieregelingen heeft ENGIE recent een gratis ‘Whitepaper Van Label C tot EED’ ontwikkeld.

Een samenvatting van het onderzoek staat op www.e-nolis.com/nieuws. Het gehele onderzoek is op te vragen via info@e-nolis.com.

De gratis Whitepaper kunt u hier downloaden.