Om klanten mee te krijgen in de energietransitie, moeten we zelf het goede voorbeeld geven, vinden we bij ENGIE. Daarom kijken we continu kritisch naar onze eigen dienstverlening, de producten die we gebruiken én onze huisvesting. En op dat laatste vlak hebben we het afgelopen jaar waardevolle stappen gezet.

Verduurzamen huurpanden

Verduurzaming van huisvesting is niet altijd even makkelijk, omdat ENGIE haar kantoorpanden huurt. De verhuurder moet dus altijd akkoord geven voor, óf ENGIE moet zelf investeren in verduurzaming. Bij heroverweging van huisvesting, bijvoorbeeld als een huurcontract afloopt, zijn de kansen voor verdere verduurzaming een belangrijke eis voor ENGIE.

Samen investeren

Erik Geerdes, manager Vastgoed licht de opties toe: “Als er op een bestaande locatie verbetering realiseerbaar is, moet je deze optie bespreken met de verhuurder en meenemen in het eventueel nieuw af te sluiten huurcontract. Wij hebben dat kunnen doen op ons kantoor in Arnhem, waar de verhuurder nu heeft geïnvesteerd om het energielabel te verlagen en ENGIE de verduurzamingswerkzaamheden laat uitvoeren.”

Zonnepanelen

“In ons pand in Bunnik hebben we al flink wat stappen gezet bij eerdere contractverlenging. Hier zijn diverse technische installaties, zoals koeling, vervangen en is ledverlichting aangebracht. Daarnaast heeft ENGIE een business case gemaakt voor verdere verduurzaming van het pand door plaatsing van circa 270 zonnepanelen. De energie die we hiermee opwekken, gebruiken we onder meer om onze elektrische auto’s te voeden. Bij een dergelijke investering kijken we met name naar de bijdrage die het levert aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en vertalen we de investering naar kosten en baten per jaar.”

Verhuizen

“Is er geen ruimte voor verbetering dan kun je verhuizen naar een locatie die van zichzelf al duurzamer is. Deze keuze hebben wij in Capelle aan den IJssel gemaakt. Daar hebben we ons kantoorpand na 30 jaar verlaten voor een locatie met een hoger energielabel, een kleinere oppervlakte en een aanzienlijk betere connectie met het openbaar vervoer. In Terneuzen hebben wij onze intrek genomen in een speciaal voor ons ontwikkeld nieuw duurzaam bedrijfsgebouw, dat onder meer volledig verwarmd wordt door hergebruik van restwarmte, verwerkt door een warmtepomp.”

In en om het gebouw

Huisvesting betreft niet alleen de huur van locaties, maar ook de faciliteiten in en om het gebouw. Ook bij de inrichting kun je duurzame keuzes maken. Zo least ENGIE veel meubilair. We kiezen bij voorkeur voor meubilair dat geproduceerd is in Nederland en dat hergebruikt kan worden. Ook om het gebouw heen spelen duurzame keuzes. Denk bijvoorbeeld aan de voorzieningen voor het elektrisch wagenpark. Bij ENGIE rijdt ca 20% van de medewerkers elektrisch (exclusief grijs kenteken). Daarom heeft ENGIE al 150 laadpunten gerealiseerd bij eigen locaties door het hele land.

Dat verduurzaming vaak om aanzienlijke investering vraagt, houdt vele bedrijven nog steeds tegen de stap te zetten. Maar, weet ENGIE, die investering verdient zich vaak in meerdere opzichten terug. Financieel, omdat het een jarenlange lagere energierekening oplevert. Maar ook voor het milieu en de maatschappij: met onze duurzame keuzes dragen wij ons steentje bij aan een groenere toekomst. Dubbele winst, toch?