De aandacht voor zonne-energie groeit. De vraag stijgt en de toepassingen worden steeds diverser. Solar biedt enorm veel kansen om de energietransitie een verdere vlucht te geven en de CO₂-uitstoot te beperken. Onze zonprojecten lijken dan ook slechts een opmaat naar een zonnige toekomst.

solar

In 2017 plaatsten we zonnepanelen op de daken van maar liefst negen industriepanden, onder meer bij ons zusterbedrijf SUEZ. Hiermee vermijden we een CO₂-uitstoot van 6.350 ton per jaar, ten opzichte van een moderne kolencentrale. De panelen op daken leveren 8.550 MWh aan energie op. Ook investeerden we in diverse zonneparken en voeren we op dit moment een pilot uit met drijvende zonnepanelen.

Zonnepanelen op daken

Rutger Jan Pessers, directeur renewable energy bij ENGIE: “Met deze nieuwe toepassingen maken we oppervlakten die tot nu toe niets opleverden, zoals daken, vijvers en braakliggend terrein, waardevol. Daarnaast bieden we bedrijven die overstappen op zonne-energie de mogelijkheid om de met de zonnepanelen opgewekte energie te delen met hun medewerkers. Zo verkleinen we niet alleen de CO₂-footprint van een bedrijf, maar vergroenen we ook particuliere huishoudens.”

Zonneparken

In Burgum en bij de Maxima-centrale in Lelystad realiseerden we twee enorme zonneparken en in 2018 bouwen we een nieuw groot park. In Nijmegen breiden we het bestaande park uit en in Beuningen bouwen we ook nog eens een zonnepark van 8 hectare. De zonnepanelen die hier geplaatst worden, leveren groene stroom aan het net, wat wordt afgenomen door zowel onze zakelijke als particuliere klanten. Gezamenlijk leveren deze parken 27.000 MWh op. Met de bouw en uitbreiding van deze zonneparken vermijden we bovendien een CO₂-uitstoot van 20.000 ton per jaar ten opzichte van een moderne kolencentrale, die in het omzetten van brandstof naar elektriciteit een rendement heeft van circa 45%.

Drijvende zonnepanelen

Bij ons kantoor in Zaandam en ook in Burgum zijn we een pilot gestart met drijvende zonnepanelen. Zonnepanelen leveren meer op als ze koel blijven, wat het geval is op het water. Rutger Jan: “De in 2017 gebouwde systemen zijn dan wel beperkt in omvang – ze leveren zo’n 15 ton reductie van CO₂-uitstoot op – maar de potentie is groot. De geleerde lessen, nemen we mee in de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening op dit vlak.” 

Zoeken naar ruimte

De verkenning van nieuwe toepassingen is essentieel in een land waarin de ruimte beperkt is. Een team van trainees richt zich nu zelfs op de ontwikkeling van verplaatsbare zonnesystemen, zodat bepaalde terreinen die niet permanent bezet kunnen worden, toch bruikbaar worden voor de inrichting van zonneparken.

Totale realisatie van 100 megawatt

Voor de ontwikkeling van dergelijke grootschalige toepassingen werken ENGIE Services, ENGIE Energie en Fabricom Solartechnics intensief samen aan totaaloplossingen. “Wij zijn de enigen die het hele spectrum aanbieden: van ontwikkeling tot realisatie en van onderhoud tot de elektriciteitscontracten.” Het doel is om in 2020 tot de top 3-spelers in solar van Nederland te behoren. De kansen zijn er, aangezien zonneprojecten redelijk eenvoudig te realiseren zijn. “Eenvoudiger en sneller dan bijvoorbeeld windparken. Om tot de top 3 te behoren moet je wel denken aan een jaarlijkse realisatie van 100 megawatt aan stroom. Met de initiatieven van afgelopen jaar zitten we op de goede weg, maar we hebben nog heel wat moois op de planning staan”, belooft Rutger Jan.