Ruim 60 jaar is op het terrein van Centrale Harculo in Zwolle energie opgewekt, voordat de centrale het einde van de levensduur had bereikt. Sloop bleek de enige optie en de ontmanteling van de centrale is inmiddels in volle gang. Veilig werken en hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperken, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Centrale Harculo ligt aan de rand van de woonwijk Zwolle Zuid. Een goede informatievoorziening richting omwonenden is daarom cruciaal. Bij aanvang van de sloop in het najaar van 2016 heeft ENGIE vier informatiemomenten georganiseerd om belanghebbenden te informeren over de sloopactiviteiten. De avonden werden goed bezocht door inwoners van de wijk. Deze manier van informeren past bij de ingezette koers om stakeholders meer centraal te stellen bij wat ENGIE doet. En dat levert direct resultaat op: het projectteam heeft mede op basis van de reacties van belanghebbenden nog betere afspraken kunnen maken. Bijvoorbeeld voor het afvoeren van gebroken puin over het water vanaf juli 2017. Dit scheelde 1.350 transportbewegingen over de weg en kwam de verkeersveiligheid in de buurt ten goede.

Slopen of behouden

ENGIE kreeg veel vragen over de nut en noodzaak van de sloop. Kon zo’n karakteristiek pand niet behouden blijven met een andere invulling? Voor de grote centrale hal was dat niet realistisch, maar al enige tijd is ENGIE met Stichting BOEi aan het verkennen of enkele bijgebouwen bewaard kunnen blijven en een nieuwe functie kunnen krijgen. Samen met BOEi is hiervoor in februari 2018 opnieuw een informatieavond gehouden.

Blijvend informeren

“ENGIE vindt het belangrijk om in contact te blijven met omwonenden en belangstellenden. We willen hen informeren over de voortgang van de sloop en verrassingen voorkomen wanneer er bijvoorbeeld door het neerhalen van bepaalde gebouwonderdelen meer geluid of stof te verwachten is. Daarom hebben we de website www.harculo.nl ontwikkeld en sturen we regelmatig nieuwsbrieven”, licht stakeholdermanager Jacqueline Giesen toe. “Daarnaast hebben we veelvuldig contact met de media, wijkmanager en de gemeente Zwolle.”

Einde sloop en nieuwe invulling terrein

In het voorjaar van 2019 is de sloop afgerond. Om het einde van de sloop te markeren wordt in samenwerking met Bruisende Buren een theatervoorstelling georganiseerd. Deze voorstelling is door en voor wijkbewoners van Zwolle Zuid en is een requiem aan de IJsselcentrale. Naast het afscheid van een markant gebouw in Zwolle Zuid, wordt vooruitgekeken: we staan immers ook aan de start van iets nieuws. Via de website, nieuwsbrief en lokale media worden belangstellenden geïnformeerd.

De sloop wordt onvermijdelijk gevolgd door een herinrichtingsvraagstuk: wat gaat ENGIE straks met het kale terrein doen? Een plan voor herinrichting moet nog ontwikkeld worden. Hierover is ENGIE met gemeente Zwolle en provincie Overijssel de samenwerking gestart. Na een beschrijving van de locatie, zijn er in januari 2019 twee werksessies voor belangstellenden gehouden. Zij werden gevraagd naar hun ideeën voor herbestemming van de locatie. Dit heeft geresulteerd in een kleurrijk pallet aan ideeën. ENGIE en projectpartners werken aan een concept gebiedsvisie. Zodra deze gereed is, zal deze ter reactie aan de omgeving worden voorgelegd. Het participatieproces zal vergelijkbaar zijn met het herontwikkelingsproject in Nijmegen.