“Als systeem integrator en innovator samenwerken met lokale partijen en partners om een slag te maken in de energietransitie: dat is precies waar ENGIE als bedrijf op inzet”, vertelt Guido Frenken, Managing Director ENGIE Ventures & Integrated Solutions. Een missie die in juli 2017 vorm kreeg in de samenwerking met de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR)*. GRNR en ENGIE sloten een concessieovereenkomst voor de duurzame energievoorziening van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk. Beide partijen leggen zich hiermee vast voor een duurzame samenwerking voor de komende 25 jaar.

Nieuw-Reijerwaard

De GRNR wil bekend staan als het meest duurzame agro-, vers-, foodlogistieke bedrijventerrein van Europa op het gebied van productie, distributie en levering van duurzame energie. Na een intensief traject van twee jaar aanbesteden koos Nieuw Reijerwaard voor ENGIE als duurzame partner. Samen ontwikkelen wij nu Nieuw Reijerwaard tot hotspot voor duurzame energie, dat als voorbeeld kan gelden in gebiedsontwikkeling.

Duurzame energieopwekking

Om dat te realiseren werkt ENGIE sinds 2017 samen met de te vestigen bedrijven aan besparing en verduurzaming van hun processen en gebouwen. In het gebied maken we maximaal gebruik van de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. Zo bieden we de deelnemende bedrijven zonnepanelen, windturbines en een warmte- en een koudenet als alternatief voor traditionele energieopwekking. Zonne-energie en/of warmte-uitwisseling, duurzaam vervoer en slimme netwerkoplossingen (smart grid) met inzet van IT-innovaties maken ook deel uit van de mogelijkheden. Op dit moment voert ENGIE een haalbaarheidsonderzoek uit naar de mogelijkheden van geothermie en een warmtenet, in samenwerking met lokale partners.

Stakeholderengagement en samenwerking essentieel

Bij de realisatie van het duurzaamste bedrijventerrein van Europa zijn vele partners betrokken. Samenwerking, goed naar elkaar luisteren, belangen in kaart brengen en oog hebben voor die belangen zijn essentieel om tot een evenwichtige, doeltreffende aanpak te komen. Daarom vindt er veelvuldig overleg plaats met alle stakeholders.

Plannen 2018

De samenwerking krijgt steeds meer vorm en de eerste resultaten worden al zichtbaar. Zo staat de realisatie van zichtbare duurzame energievoorzieningen, zoals de plaatsing van een FCR-unit (Frequency Containment Reserve, een container vol batterijen bedoeld voor energieopslag), op de planning om zo duurzaamheid een gezicht te geven binnen het project.

* De GRNR is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam. Dit verband heeft als taak de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard tot duurzaam en innovatief bedrijventerrein in de agro-, vers- en foodsector te realiseren.

Foto Jan Kok, met dank aan de GRNR