De ENGIE Way Of Working (EWOW) beschrijft, zoals de naam al doet vermoeden, de manier waarop wij werken. In de EWOW leggen we de volledige structuur vast van de besturende processen en alle bedrijfsprocessen en werkprocessen binnen ENGIE Services Nederland. Zo creëren we meer uniformiteit van werken, waardoor we de kwaliteit verhogen en risico’s verlagen.

risicomanagement ENGIE_CentralePrefabricage_0410

Bij het omschrijven van de bedrijfsprocessen belichten we onderwerpen als stakeholderengagement, de specifieke risico’s binnen het proces, maar ook kwaliteitsstandaarden en eisen vanuit ENGIE.

Nieuwe rapportagemethodiek

Specifiek voor projectmanagement is er een rapportagemethodiek ontwikkeld, die als leidraad geldt voor de projecten binnen ENGIE. De Projectmanagement Way – ENGIE’s eigen standaard van methodieken en formats voor projectmanagement en risicobeheersing – is aangepast en aangescherpt, zodat deze de projectbeheersing beter ondersteunt. Daarnaast hebben we een aantal tools ontwikkeld, waarmee we risico’s beter kunnen beheersen. Bijvoorbeeld de HSE-tool en de Risk Kit.

Waarom een HSE-tool?

Er blijkt een directe relatie te zijn tussen de aandacht die projectbetrokkenen geven aan veiligheid -zoals bijeenkomsten, observatierondes en het daadwerkelijk melden van en acteren op onveilige situaties- en (de kans op) ongevallen op een project. Om het veiligheidsbewustzijn verder te vergroten is deze tool ontwikkeld. Bijkomend effect is dat we meer inzicht krijgen in hoe veilig onze projecten worden uitgevoerd.

Risk Kit in de praktijk

Bij ENGIE Services West Industrie zijn we gestart met een pilot die het gebruik van de Risk Kit onderzocht. Projectmanager Jacques Slingerland is aangesteld om collega’s bij projecten te ondersteunen in het gebruik van de tool, zodat zij risico’s goed inschatten en de juiste beheersmaatregelen implementeren. Jacques: “Samen met het projectteam wordt het risicodossier van een project opgesteld. Daarmee krijgt de projectverantwoordelijke inzicht in de grootste risico’s qua omvang en kans. Vervolgens stellen we met de projectverantwoordelijke de maatregelen op om die risico’s te verminderen. Samen met de restrisico’s die nu automatisch ook in beeld zijn, geeft dit de projectverantwoordelijke belangrijke input om zijn project op te managen.”