Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal bij het realiseren van onze doelstellingen. Daarom hebben we hoge verwachtingen van hen. Omgekeerd mogen medewerkers hoge eisen stellen aan ENGIE als werkgever. Samen werken we aan duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld in een pilot met Synergy.

Duurzame Inzetbaarheid is binnen ENGIE gestoeld op 3 pijlers: prestatie, ontwikkeling en vitaliteit. “De primaire verantwoordelijkheid voor gezond gedrag en het verbeteren van prestaties ligt bij de medewerker. Die moet zelf de regie pakken. Zijn of haar leidinggevende heeft een stimulerende, faciliterende rol”, licht Corien van Antwerpen, Arboverpleegkundige bij ENGIE Services Zuid, toe. “Het is van essentieel belang dat beiden in gesprek blijven, bij voorkeur op initiatief van de medewerker.”

synergySynergie tussen medewerker en leidinggevende

Om die dialoog tussen medewerker en leidinggevende te ondersteunen en verbeteren gaat ENGIE werken met de tool Synergy. Het doel is niet alleen om de kennis over Duurzame Inzetbaarheid te vergroten; Synergy verhoogt ook daadwerkelijk de prestaties en vergroot de inzetbaarheid van medewerkers. Belangrijke aspecten daarbij zijn bewustwording en eigenaarschap. De tool biedt bovendien ondersteuning in de vorm van een palet aan interventiemogelijkheden.

Eigen regie blijft de uitdaging

De voorbereidingen zijn getroffen en vanaf april gaat de pilot lopen bij ENGIE Services Zuid en bij Kalibra*. Het landelijk projectteam DI (Duurzame Inzetbaarheid) is hier nauw bij betrokken, net als zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Invitra, de leverancier van Synergy. Invitra is gericht op gedragsveranderingsprogramma’s en procesinnovatie. Corien: “De belangrijkste uitdaging is om Duurzame Inzetbaarheid op een positieve manier in het vizier van alle medewerkers te krijgen en zo de eigen regie te activeren. Onze ambitie? Praten over én werken aan inzetbaarheid als onderdeel van de ENGIE cultuur!”

*Kalibra is onderdeel van ENGIE Services en richt zich op het verhogen van de betrouwbaarheid en de veiligheid van bedrijfsprocessen door het kalibreren en valideren van kritische procesparameters en meetmiddelen.

Foto: Invitra